Jakub Dominec

Zařazení / Funkce
Intermediální konfrontace / Student
Studium probíhající
ateliér Intermadiální konfrontace, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 2. ročník