MARCEL DUCHAMP JAKO PŘEDPONA NAŠEHO ČASU
Vytvořeno: 19. 3. 2019 od Ateliér intermediální konfrontace

MARCEL DUCHAMP JAKO PŘEDPONA NAŠEHO ČASU  

19. 3. – 24. 3. 2019

Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1

 

Ve dnech 19. 3. – 24. 3. 2019 si v Galerii Václava Špály připomeneme mimořádným projektem ojedinělou výstavu Marcela Duchampa, která zde probíhala přesně před 50 lety.

21. 3. 1969 se ve Špálově galerii otevřela výstava umělce, který ve dvacátém století zásadně změnil paradigma i smysl vizuálního umění. Byl už sice v té době skoro půl roku po smrti, přesto byla jeho výstava pro zdejší malé, avšak dychtivé umělecké prostředí podstatná a průlomová. Všichni dnes známe jméno Duchamp, jež by se však asi už nemělo ani vyslovovat, neboť do svého vyslovení nutně strhává veškerou současnou progresivitu a tím ji zároveň umlčuje.
Píše se rok 2019 a ve Špálově galerii se jeho jméno po padesáti letech opět objevuje… Zpřítomňuje se v prázdnotě galerijního prostoru… Když ale mluvím o prázdnotě, nemám na mysli nicotu, ale spíše neomezený potenciál pro cokoli: cokoli se může objevit, změnit, zmizet. Vědomí otevřenosti, které lidé zakoušejí, když nechají mysl volně spočívat, bývá nazýváno prázdnotou. A protože podstatou naší mysli je prázdnota, jsme nadáni schopností zažívat potenciálně neomezenou škálu myšlenek, pocitů a vjemů. Dokonce i neporozumění prázdnotě je jev, vyvstávající z prázdnoty.

Jiří David


Výstava je bez vernisáže, více informací naleznete zde.