Poslední den stvoření
Vytvořeno: 4. 3. 2020 od Ateliér volného umění III (Intermédia)

Poslední den stvoření

12. 3. – 24. 7. 2020
vernisáž: 11. 3. 2020 v 18 hodin

Galerie Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem


Student Ateliéru intermediální konfrontace Jan Kvíz a absolventka téhož ateliéru Marie Lukáčová se účastní skupinové výstavy Poslední den stvoření v ústecké Galerii Hraničář.

Nová půlroční výstava a mezioborový doprovodný program představí několik aspektů rekultivace krajiny na Ústecku dnes a v minulosti. Výstava bude zkoumat antropocentrický a koloniální vztah ke krajině, který se projevuje v přesvědčení, že je možné jakýkoliv kus krajiny vytěžit, uhlí spálit a zpětně půdu buď zavodnit nebo zúrodnit bez toho, aby se zohlednily dalekosáhlé důsledky takového chování.

Umělci: Angela Anderson, Radek Jandera, Marie Lukáčová, Jan Kvíz, Martin Netočný, Matthew C. Wilson, Jitka Žambochová
Intervence: BCAA SYSTEM ~ LEA KUPKOVÁ ~ ANNA CHMELAŘOVÁ
Kurátorky: Martina Johnová & Anna Remešová

Program Galerie Hraničář se v roce 2020 se zaměří na posílení aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, ekologie a ekologické výchovy nebo trvale udržitelného životního stylu. Mezioborový projekt vzniká ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP.

www.hranicar-usti.cz