Rodrigo Rosa na Lisbon Art Weekend
Vytvořeno: 9. 11. 2020 od Ateliér volného umění III (Intermédia)

Rodrigo Rosa na Lisbon Art Weekend

 13. – 15. 11. 2020

 LISBON ART WEEKEND, AZAN Space (Tomaz Hipólito Studio), Lisabon, Portugalsko

Práce studenta Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM, který studuje v rámci programu v anglickém jazyce Visual Arts, Rodriga Rosy, je součástí přehlídky Lisabon Art Weekend. Bude se na ní prezentovat instalací „I WILL TAKE THE RISK“.

 Pokud přijímáme riziko, chceme nějakou výzvu. Riziko je výsledkem konfrontace mezi možným nebezpečím a něčím novým. Nese v sobě přijetí jak neúspěchu, tak možné výhry. Opouští komfortní zónu. Riziko zároveň otvírá dveře ke zkušenostem i chybám, k novým uměleckým dialogům a umělecké tvorbě. „I WILL TAKE THE RISK“ se zaměřuje na pohyb vpřed bez příslibů, jistot a bezpečí.

 Ve skupinové přehlídce je riziko obsaženo jako předem promyšlená akce. Nese v sobě možné důsledky změny – přijetí nebezpečí. Nebezpečí je katalyzátorem a tím kdo svádí vinu za tyto změny. Je jako otevřené dveře pro to, co zrovna přijde. Riziko přijímá výzvu, jako když se chytí býk za rohy, je to vnější chvíle pro nové zkušenosti. Výsledek může být katastrofální, žádný, nahrazující nebo impozantní.
„Ateliér“ je prostor, který zve umělce, aby byli neustále a záměrně konfrontováni s rizikem.