*1991, Bratislava, Czechoslovakia
Prague, CZ / Trnava, SK

benadik.daportfolio.com

Tomáš Beňadik

Zařazení / Funkce
Intermediální konfrontace / Student
Studium probíhající
ateliér Intermediální konfrontace, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník