Výstava škol spolupracujících s Institutem Intermédií
Vytvořeno: 6. 6. 2018 od Ateliér volného umění III (Intermédia)

7 blíže nespecifikovatelných projektů odehrávajících se převážně ve tmě Kampusu Hybernská 4

18. 6. - 19. 6. 2018

zahájení výstavy: 18. 6. v 18 hodin

 

Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

otevřeno: 12 - 19 hodin
vstup zdarma

 

Výsledky týmové práce studentů a pedagogů DAMU, FAMU, HAMU, FUD UJEP, UMPRUM (Ateliéru intermediální konfrontace), FEL a FA ČVUT v médialaboratoři Institutu intermédií. Jak mezioborová spolupráce vypadá? Společným jmenovatelem je hledání způsobu interakce člověka a prostředí.

Dne 18. 6. 2018 v 18 hodin proběhne v prostoru Campus Hybernská 4 vernisáž výstavy studentských projektů, které vznikaly v rámci předmětu Intermediální tvorba a technologie vedeného společně pedagogy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, FAMU, DAMU a UMPRUM v Institutu intermédií. 

 Cílem předmětu je stimulovat spolupráci studentů technických a uměleckých oborů ve využívání technologií v různých oblastech interakce, experimentovat a společně hledat nové formy komunikace mezi lidmi. Výstava prezentuje projekty zahrnující interaktivní instalace i krátká představení, která můžete navštívit v průběhu vernisáže.

 

Ateliér intermediální konfrontace se představí klauzurním projektem Martiny Staňkové Suvenýry /z neuskutečněných cest/, na kterém spolupracovala se spolužáky z ateliéru Janem Kvízem, Nicol Lourkovou, Terezou Sýkorovou, Václavem Světlíkem a Ladislavem Benešem z HAMU.

 

 

PROGRAM VERNISÁŽE (18. 6.):

18:00   zahájení
18:30   koncert “PLECHOVKA”
19:00   divadlo
            koncert
20:00  divadlo

 

Institut intermédií (www.iim.cz) při FEL ČVUT v Praze je společným pracovištěm AMU a ČVUT založeným v r. 2007. Jeho posláním je vytvářet prostředí pro výuku, realizaci mezioborových studentských projektů, výzkum a vývoj v oblasti technologií pro multimédia, interakci, virtuální realitu, světelný design a scénické projekty.

 

https://www.ff.cuni.cz/fakulta/kampus-hybernska/

http://iim.cz

 

Suvenýry /z neuskutečněných cest/. Jako malá jsem chtěla být cestovatelkou, ale už se to asi nepovede. V popředí suvenýrů v podobě koberců z vysněných cest a konců země vznáší se v holografickém oparu totem dosud neobjeveného kmene, problikávající s jeho představitelem, oděným v tradičním domorodém oděvu. Dosud neobjevená divočina míhavě se zjevuje v činžovním domě v pražských Holešovicích. /celý projekt vychází z klauzurní práce Martiny Staňkové: Suvenýry z neuskutečněných cest /2017/

Tým: Jan Kvíz, Nikol Lourková, Tereza Sýkorová, Václav Světlík, Martina Staňková /všichni z ateliéru Intermediální konfrontace, UMPRUM/, Ladislav Beneš /HAMU/