Lucie Rosenfeldová v rámci On Screen/Sound vol.II
Vytvořeno: 7. 11. 2016 od Katedra volného umění

Společnost Jindřicha Chalupeckého připravila blok uměleckých snímků On Screen/Sound. V rámci projekce bude představen i film studentky Ateliéru malby Lucie Rosenfeldové Souběžné naděje.


Cyklus pohyblivých obrazů On Screen/Sound se zaměřuje na způsob, jakým filmoví tvůrci pracují se zvukovým rozměrem formy, aby tak doplnili, zpochybnili či nově promysleli náš prožitek pohyblivého obrazu. Jednotlivé programy On Screen/Sound se hlouběji zabývají vztahem mezi zvukovou a obrazovou stopou ve filmu a vyzdvihují radikální příklady estetické síly a technického potenciálu filmového zvuku. Cyklus rozkročený od hudebního divadla po videoklip, experimentálních krátkých filmů po celovečerní filmy vzniklé v rámci filmového průmyslu, zkoumá afektivní a technický vztah mezi zvukem a obrazem skrze umění ruchů, experimentální hudbu, nalezený materiál, zobrazování zvukové stopy, synchronizovaný, multikanálový a nediegetický zvuk.

Pražský screening uspořádaný v rámci cyklu On Screen/Sound pod kurátorským dohledem Argeo Ascaniho, hudebního kurátora newyorského centra EMPAC, a kurátorky časového výtvarného umění Victorie Brooks, nabízí výběr filmů a videí, která si pohrávají se vztahem mezi textem a mluveným slovem. Laure Prouvost (F), Sara Magenheimer (US), Tony Cokes (US), Lucie Rosenfeldová (CZ) a Alexander Kluge (US) tvoří videa, která propojují mluvené a psané slovo a zaměřují se na významové posuny a popis coby materiální i tematickou látku.

Souběžné naděje Lucie Rosenfeldové pracují s tzv. divokou synchronizací a prostřednictvím nediegetického hlasu vyprávějí o různých scénách (miniaturní zahrádka, divadlo) v námi obývaném světě (lesnatý kraj, internet) a skrze roztříštěný narativ vytvářejí forenzní mapu behaviorální konvence.

 

čtvrtek 10. 11, v 19 hodin

Institut français de Prague
Štěpánská 35, Praha 1