Ateliér volného umění II (Malba)

Úspěšná spolupráce 

David Nosek z UMPRUM vytvořil rozměrné dílo pro ÚHKT

Vytvořeno: 13. 6. 2022
Artsemestr léto 2022 

Výstava klauzurních prací VUII

Událost: 17. 6. 2022
Výstava ve Vídni 

Days of Unearthing

Událost: 19. 8. 2022 - 24. 5. 2022
plenér 

Maringotky 2022

Událost: 11. 5. 2022 - 15. 5. 2022
Výstava 

Tvorba Barbary Novorodé na výstavě Umělec umělci vlkem

Událost: 20. 4. 2022 - 20. 5. 2022
Spolupráce 

návštěva Bezalel Academy v Jeruzalémě

Událost: 29. 3. 2022
workshop 

workshop Jak říct stejný vtip dvakrát

Událost: 4. 4. 2022 - 5. 4. 2022
Výstava 

Martina Staňková - Šelmám nechám tě tu napospas

Událost: 12. 3. 2022 - 22. 4. 2022
Gratulujeme 

Olga Krykun jednou z laureátek Ceny Jindřicha Chalupeckého

Událost: 12. 1. 2022 - 23. 1. 2022
diskuse 

přednáška Václava Cílka

Událost: 4. 11. 2021
výstava 

soustředění v Upsychu

28. - 31. října 2021, Univerzální Psychiatrický Chrám, Kuřívody, Ralsko

Událost: 28. 10. 2021 - 31. 10. 2021

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1, ateliér 307, 3. patro

vedoucí ateliéru:

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

konzultační hodiny:

pouze po předchozí emailové domluvě
jiri.cernicky@umprum.cz
cernicky@cmail.cz


Mgr. Michal Novotný
konzultační hodiny:
pouze po předchozí emailové domluvě:
michal.novotny@umprum.cz

Mise a cíle Ateliéru volného umění II

Ateliér se opírá o tradiční kontinuitu ateliéru malby, na který navazuje. Jeho identita tedy nesouvisí pouze se jmény vedoucích. Je tomu tak proto, aby měl uchazeč možnost představit si formální směřování a nejen určitou bezbřehost. Jinak, podobně jako v minulosti, je možné pro svoji práci zvolit jakékoli jiné médium než malbu. Důvodem je to, že opravdové těžiště našeho zájmu leží v idejích, které s sebou umělecké dílo nese, a přirozeně i v následné kreativitě. Tedy idea (obsah díla) a kreativita jsou tím, co je středem našeho zájmu.

Dalším fenoménem, který akcentujeme, je vzdělání a intelektuální práce. Jsme přesvědčeni, že právě na nich a senzitivitě umělce je postavena kvalita uměleckého díla. Nejde nám tedy pouze o vyjadřování individuálních emocí a dojmů, ale o jejich reflexi a akcentaci v kontextu doby s tím vším, co přináší. To je samozřejmě ideál.

 

Vyžadujeme, aby studenti znali dějiny umění od pravěku do současnosti a aktivně se účastnili uměleckého provozu. Dále se pokoušíme vzbudit u nich zájem i o ostatní aspekty života, který nás obklopuje. Jsme totiž přesvědčeni, že by umění nemělo být pouze komunikačním kanálem pro uzavřenou skupinu zasvěcenců, zabývající se uměním pro umění, ale mělo by být v kontaktu pokud možno s co nejširší veřejností, kterou může aktivizovat, rozporovat, ale i obohacovat kulturou, která přináší pestřejší a alternativnější pohledy na svět.

Co se týče toho, jakou estetickou stopu ateliér v minulosti již vytvořil, je možné dohledat nejen tvorbu uchazečů a aktivních studentů, ale shlédnout i archiv doporučených umělců a jejichž tvorba se v nedávně minulosti v ateliéru komunikovala.

Jiří Černický

 

Za největší přednost ateliéru Volného umění II považuji výtvarnou i názorovou diverzitu a neustávající snahu nalézt dialog mezi odlišnými názory. V ateliéru jsou zastoupeny přístupy od tradičnějších, po ty nejaktuálnější, přestože zhruba ze čtyřiceti procent převažuje malba ve všech polohách od abstrakce po čistou figuraci, najdou se zde všechna umělecká média. Studují zde studenti z mnoha koutů světa i různých generací. Právě dialog a snahu o pochopení mezi různými přístupy a styly, tak jako dialog mezi různými generacemi, včetně mne a Jiřího, a mezi různými kulturami, považuji za jádro ateliérových konzultací spočívajících v nekonečném udivování, tázání, ale i určitém prohrabování a podkopávání samozřejmé stránky věcí. Právě z určité strakatosti ateliéru poté pramení i zásadně individuální přístup nesoustředící se jen na uměleckou povahu prací, ale jak Jiří zmiňuje spíše na kultivaci určité obecné kreativní osobnosti s širokým intelektuálním rozhledem.

 

Michal Novotný

Časopisy

http://www.artalk.cz/
http://www.labyrint.net/cisla
http://vvp.avu.cz/sesit/archiv

https://www.artantiques.cz/

 

Knihy 

Nicolas Bourriaud: Postprodukce

Pierre Bourdieu: Pravidla umění

Hal Foster, Umění po roce 1900

Guy Debord: Společnost spektáklu

Michel Foucault: Co je autor?

Maurice Merleau Ponty: Oko a duch

Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle 

Doporučené odkazy pro uchazeče

Internetové stránky


http://www.contemporaryartdaily.com/

http://artycok.tv/lang/cs-cz/

http://artviewer.org

http://www.ofluxo.net

http://www.aqnb.com

http://tzvetnik.online

Přehled výstav

http://www.artmap.cz/

Galerie:

HuntKastner, Svit, Polansky gallery, Drdova gallery, Nevan Contempo

FUTURA, Karlin Studios, Meetfactory, Tranzitdisplay, Fotograf, SPZ, Entrance, 35M2...

Plato Ostrava, Národní galerie, Moravská galerie, Rudolfinum