2. místo v Ceně kritiky za mladou malbu pro Tomáše Bryscejna
Vytvořeno: 4. 2. 2019 od Ateliér malby

Student Ateliéru malby UMPRUM Tomáš Bryscejn získal 2. místo v soutěži 12. Ceny kritiky za mladou malbu 2019. Ocenění poroty dostala jeho instalace Raiders from the interspace vol. 22.

Cena kritiky za mladou malbu slouží především hledání nových přístupů k malířské tvorbě, jejich medializaci a vytváření výstavních příležitostí pro mladé umělce. Proto je vytvářen i sběratelský Fond Ceny kritiky, zahrnující depozit vybraných děl.
1. Cenu v soutěži dále obdržel Vojtěch Kovařík (Ostravská univerzita, Fakulta umění), 3.cenu získala Eliška Konečná (AVU Praha) a Cena sympatie diváků byla udělena Markétě Jáchimové.

Práce oceněných i finalistů je k vidění do 10. března 2019 v Galerii Kritiků v Paláci Adria.

 

Raiders from the interspace vol. 22. - anotace

Fragmentálnost ztracena kdesi v umanuté analogovosti. Pozůstatky čárového kodu, napsaného programovacím jazykem lidské ruky. Děj odehrávající se na pozadí neuchopitelné snahy o narativní výpověď, zapadající v návalu přesycenosti. Plocha obrazu balancující na hraně čitelnosti digitální mlhy s „glitchy” ozvěnou.
Fascinace tvary, které se za léta omýlání proměnily v pouhé střípky. Běžící multitasking triptychového displeje na syrovém plátně. Opouštění rukodělné kresby v pokusu o návrat k ruční modelaci. Haptičnost materiálu, požírána naučeným tvaroslovím. Rozpolcenost stávající se jediným upřímným vypravěčem prázdnoty.

 

 

 

Galerie kritiků

Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, 110 00 Praha 1

tel.: +420 224 494 205, mobil: +420 603 276 641