Days of Unearthing
Vytvořeno: 24. 5. 2022 od Ateliér volného umění II (Malba)

Days of Unearthing

 

25. 05. 2022 – 19. 08. 2022
vernisáž: 24. 5. 2022, 18:30 hodin,
na vernisáž je třeba se zaregistrovat: ccwien@czech.cz / +43 1 535 23 60.

České centrum Vídeň, Herrengasse 17, Vídeň, Rakousko

 

„Days of Unearthing“ je přeshraniční umělecká spolupráce dvou významných univerzit – pražské UMPRUM a vídeňské die Angewandte. Výstava představuje současné umělecké scény obou středoevropských metropolí a kromě hlavních výstavních místností zavede návštěvníky také do podzemí Českého centra.

Skupinová výstava studentů malířských ateliérů Jiřího Černického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) a Henninga Bohla z Univerzity užitého umění ve Vídni (die Angewandte).
Počínaje vrcholným jarem a pokračujíc přes živelné léto se České centrum ve Vídni stává vůči vnějšímu světu kontrastní časovou schránkou mnoha odlišných cest. Neviděné místnosti, rohy a kouty lze považovat za čočky objektivů, které zachycující pohledy na jednotlivé scény, jimiž prošla různá putování. A ty, náš milý návštěvníku*ce, se můžeš v těchto scénách orientovat pomocí mapy ve svých rukou. Začni pátrání, najdi patrné rozdíly a efemérní spojitosti v této aglomeraci perspektiv a individuálních abstrakcí, a v případě, že se budeš cítit dezorientovaný*á, jsi vítán*a k prozkoumání Atlasu  k restartování svého putování.

Tato výstava je akumulací útržků, mement a v určitých případech i samotných důkazů pocházejících z konkrétních dobrodružství, cest či pátrání, které umělci podstupovali a zkoumali. Rozkrytí těchto jednotlivých složek v rámci Českého centra bylo pečlivě zváženo tak, aby každému návštěvníkovi poskytlo dostatek prostoru pro vybudování vlastního porozumění.

Umělecké dílo lze vnímat jako pozůstatek daného časového období – lze jej chápat jako artefakt, který je součástí komplexního procesu nebo jako výsledek procesu, který je již ukončen. To, co je k vidění zde v Českém centru ve Vídni, je souhra těchto dvou situací. Umělecké artefakty dvou malířských ateliérů (pražského UMPRUM vedeným Jiřím Černickým a  vídeňského Die Angewandte vedeným Henningem Bohlem) vytvářejí kapsli, v níž jsou vnímány jako relikty jedné doby a kde se samotné skupiny stávají „relikty“ mladé generace současných umělců a umělkyň působících ve střední Evropě.

Spojnicí, která propojuje vystavené relikty, je Atlas of Unearthing, knižní celek vytvořený studenty obou ateliérů. Atlas slouží nejen jako doplňkový průvodce či katalog archivních dat k výstavě a dílům samotným, ale také jako relikvie sama o sobě, jež zůstane hmotným pozůstatkem (aktuální relikvií své doby) i po ukončení výstavy.

Skupinová výstava je tak rozdělena do dvou myšlenkových prostor: sklepu (podzemí) obsahujícího Atlas (inspirovaný myšlenkou Ursuly K. Le Guinové, která převypráví příběh lidského původu redefinicí technologie; tedy takový, ve kterém rozhodujícího významu nabývají nikoli zbraně jako oštěpy či kopí ale nádoby) a hlavního výstavního prostoru – ten je systematizován na základě tří úrovní imanence: separace, iniciace & sestup a návrat. Přestože jsou tyto úrovně (etapy) založeny na fantazijní ideji Josepha Campbella o monomýtu (nebo takzvané cestě hrdiny),  rámují relikty různých cest s rozsahem, který překonává normativní hrdinskou perspektivu. Právě tímto způsobem se chceme zaměřit na zkoumání dnešních heterogenních mikroodyseí a jejich vnitřních rozporů.

 

 

Výstava je založena na spolupráci Evy Slabé a Daniela Hüttlera, Českého centra ve Vídni a kateder malby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) a Univerzity užitého umění ve Vídni (die Angewandte).

Umělci a umělkyně: Alex Macedo, Ann-Sophie Gehrig, Anna Holínská, Anna Kazantseva, Antonie Zichová, Barbara Novorodá, Bety Krňanská, Chattip Metchanun, Christian Gailer, Daniil Tsvetkov, Dimitrij Mandzyuk, Ei Ozawa, Elena Altaba Herrán, Emil Puchner, Evgeny Tantsurin, Evelyn Vonesch, Franky Daubenfeld, Hanna Schmidt, Jorinna Girschik, Juliana Castaño, Kaleb Christian, Lavanya Thakur, Lio Bonher, Leonie Plattner, Lisa Maria Wirzel, Lizaveta Hrydziushka, Lucia Schwemer, Lucie Brskovská, Ludovico Scalmani, Lukáš Šmejkal, Marcia Schmidt, Marie Fidesser & Marei Buhmann, Marielena Stark, Markéta Dočkalová, Martina Staňková, Masha Kovtun, Matěj Racek, Naomi Shintani Deibel, Nicolas Garaj, Nikola Kopp Lourková, PoL…, Radim Pergl, Sara Bojovic, Sara Roeth, Sarah Buhmann, Sebastian Mittl, Selana Ayşe Türgen, Šenay Kobak, Šimon Dub, Sofie Fatouretchi Royer, Tamara Pauknerová, Vannesa Schmidt, Yaël Fidesser, Yoon A Lee

Text: Eva Slabá a Daniel Hüttler
Kurátoři a iniciátoři: Eva Slabá a Daniel Hüttler
Grafická úprava: Winona Hudec
Architektura výstavy: Martin Eichler