Kryštof Strejc - Guči Tuning
Vytvořeno: 27. 3. 2019 od Ateliér malby

Guči Tuning

29. března - 5. května 2019
vernisáž: čtvrtek 28. 5. 2019 v 18 hodin

Karlín Studios, Prvního pluku 20/2, 186 00 Praha 8-Karlín

 

Práce studenta Ateliéru malby UMPRUM Kryštofa Strejce budou k vidění na výstavě Guči Tuning v galerii Karlin Studios.

Obrazy a monumentální kresby Kryštofa Strejce (*1994) se často pohybují přes hranice svého média. Vrstvené vztahy si v nich často nejen pohrávají se specifickou vizuální estetikou současné vypjaté společenské atmosféry, ale díky vzájemnému materiálovému napětí jsou i její sugestivní parafrází. Naopak jeho kresby jako celek pronikají i do třetího rozměru v rámci objektových instalací. Jejich ikonografie rovněž parafrázuje onu až nečekaně jemnou hranici mezi současnou life-stylovou módou a politickou situací. Vše prostupující výrazná barevnost jeho děl pro nás také může být jak z expresivní tradice vycházejícím apelem, tak trefným komentářem, strhávajícím roušku nevinnosti ze vzájemných vztahů politického, stylového a módního.

Kurátor výstavy: Viktor Čech

 

 

facebook galerie : https://www.facebook.com/Karlin-Studios-128281438676/

facebooková událost výstavy : https://www.facebook.com/events/2146601458766845/