Loretta Lau - Memory Eraser
Vytvořeno: 10. 10. 2019 od Ateliér volného umění II (Malba)

Loretta Lau - Memory Eraser

Začátek: 20:00 – 10.10.2019
Konec: 20:00 – 11.10.2019
Umístění: Náměstí Václava Havla, Praha 1

 

Studentka Ateliéru malby UMPRUM, programu v anglickém jazyce Visual Arts, Loretta Lau se představí se svou performancí Memory Eraser u piazetty Národního divadla.

Memory Eraser“ bude druhým vystoupením série Bílá na Bílé, která bude symbolizovat vstup umělkyně do vězení. Tento projekt chce násle­dovat světlou stranu lidského ducha. Popisuje podobnosti dvou cest za demokracií, každé z jiné části světa.
Na rozdíl od Číny byl, po událostech roku 1968, rok 1989 velkým vítězstvím pro Českou republiku. V období 68-89 byl neskutečný počet lidí mučen režimem, bez toho aby mohli být slyšeni, ale stále zde byli lidé jako Václav Havel a Liu Xiaobo, kteří se nikdy nevzda­li naděje na svobodu a vydrželi do doby, než nastal správný čas. Nikdy nesmíme ztratit hlad po svobodě, co lidé cítili roku 1989, roku světových demokratických revolucí.