návštěva Bezalel Academy v Jeruzalémě
Vytvořeno: 28. 3. 2022 od Ateliér volného umění II (Malba)

návštěva partnerské Bezalel Academy ve dnech 28. a 29. března 2022 a příprava společného projektu na rok 2023