Patricie Fexová: Tváře
Vytvořeno: 5. 3. 2019 od Ateliér malby

Patricie Fexová: Tváře

9. 3. - 12. 4. 2019
vernisáž: pátek 8. 3. od 18 hodin

Galerie Nevan Contempo, U Rajské zahrady 14, Praha 3

Otevřeno: úterý

 

Studentka Ateliéru malby Patricie Fexová představuje druhou sérii svých dizertačních obrazů na výstavě nazvané Tváře. Výstava bude k vidění do poloviny dubna v Galerii Nevan Contempo.

Významnou část z aktuálního cyklu Patricie Fexové Tváře tvoří portrétní malby na kulovém podkladu. Téměř dokonalou koulí je také lidské oko, přičemž zachycená tvář na Patriciiných objektech je přibližně na místě, které na oku zabírá duhovka. Díváme-li se někomu zblízka do očí, vidíme v duhovce zrcadlení vlastní tváře. To však není pointa těchto maleb, ale pouze neintencionální produkt experimentování s formáty a podklady pro malbu, kterému se Fexová nebrání, ale sama zdůrazňuje jako hlavní důvod k malbě na kouli pokus eliminovat pozadí z obrazu. Aktuální výstavu lze chápat jako další fázi autorčina soustředěného uměleckého výzkumu, který krok za krokem testuje jednu z nejtradičnější funkcí malby.

 

-------------

Není bez důležitosti, že na úplném začátku genealogie současného výstavního setu Patricie Fexové byla vizuální přesmyčka kompaktního disku a oční duhovky. Nestandardní kruhový formát s prázdným středem (cyklus Data Painting, 2006–07) se na diváka „koukal“ ze stěny galerie podobně jako vnitřní část lidského oka (následný cyklus Duhovky, 2007–08). Z ánfasu se duhovka jeví jako dokonalý kruh, tedy přesný jako CD. Skrze kognitivní funkce lidské psychiky si každý kruh přiřazujeme k podobě oka a dvojice kruhů vedle sebe k očím, které na nás upřeně hledí. Při velkoformátové malbě se stírá rozdíl mezi obrazem kompaktního disku nebo obrazem skutečné duhovky. Oko je z pohledu geometrie téměř dokonalá koule, na jejíž přední straně je umístěn kruh duhovky. Významnou část z aktuálního cyklu Tváře tvoří portrétní malby na kulovém podkladu. Zachycená tvář je přibližně na místě, které na lidském oku zabírá právě duhovka. Díváme-li se někomu zblízka do očí, vidíme v duhovce zrcadlení vlastní tváře. To však není pointa těchto maleb, ale pouze neintencionální produkt experimentování s formáty a podklady pro malbu, kterému se Patricie nebrání, ale sama zdůrazňuje jako hlavní důvod k malbě na kouli pokus eliminovat pozadí z obrazu. To se daří samozřejmě jen částečně, neboť kolem namalovaných tváří zůstává viditelná bílá plocha mezi okrajem tváře a hranou zakřivení koule. Podobně jako bělmo je pozadím duhovky nebo na globu modrou barvou reprezentované moře tvoří „pozadí“ zobrazeným kontinentům. Tváře patří skupině nových známých a blízkých, o který se rozšířil Patriciin svět za poslední přibližně rok a půl. Tématem i technikou volně navazuje na předchozí cyklus Rysy, v němž „portrétovala“ pražskou vernisážovou komunitu prostřednictvím minimalizovaných barevných skvrn, jež zachycovaly charakteristický „rys“ z obličeje portrétovaného. Nepochybně nelze pominout, že koule je často antropomorfním zpodobněním lidské hlavy, byť tuto vlastnost se snaží formou instalace Patricie Fexová nezdůrazňovat. Toto území ostatně důkladně, až limitně již prozkoumala ve Skafandrech (2011), kdy namalovala „oblékací“ mužský a ženský akt. Aktuální výstavu lze chápat jako další fázi autorčina soustředěného „uměleckého výzkumu“, který krok za krokem testuje jednu z nejtradičnější funkcí malby.

text: Ondřej Chrobák