Richard Baláž

Richard Baláž

Zařazení / Funkce
Malba / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Malba, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Malba (8206T034), absolvované 2008