Recyklace ve volném umění
Vytvořeno: 10. 5. 2022 od Katedra volného umění

Průběh praktiky Galerie KVU v rámci bloku o galerijním provozu a praxi.

 

Téma praktického kurzu - „Recyklace ve volném umění“

 

Programem první části praxe byly teoretické přednášky na téma dějiny umění recyklace 20. stol. až do současnosti. Jejich smyslem bylo, aby studenti získali představu o tom, co to recyklace v moderním umění je, jak se vyvíjela a jak vypadala.

Následně účastníci praxe pod vedením pedagoga vyrazili do terénu, aby studenti získali představu, kde se ve městě recyklovatelný materiál nachází. Navštívili prázdná opuštěná místa, mnohdy na periferii města, o která se nikdo nestará, a tak se na nich kumuluje odpad. Šlo o taková teritoria, jako např. barrandovský bazén a jeho okolí, místa, kde vznikají paralelní kulturní světy lidí bez domova, sběrné dvory, areály s tříděným odpadem a šrotiště.

Nakonec studenti dostali za úkol recyklovat v terénu nalezený věcný materiál,  aby vzniklo autentické dílo s aktuálním obsahovým a estetickým vyzněním.

Výsledky budou prezentovány v nové provozní budově Umprum, v Mikulandské ulici.

 

 Jiří Černický