Ateliér sochařství

vizitka 

Proč bych se hlásila na sochu

Vytvořeno: 1. 1. 2021
Gratulujeme 

Jiné vize 2020 - Hlavní cena poroty studentům UMPRUM

Vytvořeno: 16. 12. 2020
 

Konzultace pro uchazeče

Rádi vyhovíme uchazečům/kám o studium v Ateliéru Sochařství a budeme konzultovat Vaše práce i motivaci.

Pro jakékoli dotazy nebo pro domluvení si setkaní s Dominikem Langem a Isabelou Grosseovou kontaktujte, prosím, asistentku vedení ateliéru. Věnujte chvilku společnému setkaní, vždy je výhodou vzájemně se poznat před druhým kolem přijímacího řízení!

 

Děkujeme a budeme se těšit!

Vytvořeno: 2. 11. 2020
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru sochařství

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Výstava 

Výstava bakalářských a diplomových prací Ateliéru Sochařství

Vytvořeno: 6. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru sochařství

Událost: 19. 10. 2020
 

Nové vedení ateliéru: Isabela Grosseová

Událost: 5. 10. 2020
Výstava 

BíLá Místa

Událost: 17. 9. 2020 - 18. 10. 2020

Ateliér chápeme jako společenství lidí se sdíleným zájmem o to, jak současné umění může spoluvytvářet, působit, zobrazovat, prožívat a představovat si svět. Sochařství chápeme jako způsob, jak v prostoru provázaně vyjadřovat naše přesvědčení, názory, návrhy, koncepce, empatie a emoce, které by mohly měnit stav věcí k lepšímu nejen pro lidi, ale také pro další druhy. Přestože sochařství nechápeme zjednodušeně jako médium, podporujeme výuku sochařských technik a technologií, které znovu promýšlíme ve vztahu k etickým způsobům výroby, uhlíkové stopě, recyklaci a upcyklaci materiálů. Jejich znalost nám pak pomáhá zasahovat do dění a to nejen prostřednictvím výstav a diskuzí, ale i jinými formáty jako jsou kampaně, demonstrace, koncerty, péče, vysazování stromů, akce v krajině nebo veřejném prostoru, nové způsoby narace aj. Výuku se snažíme vést ne-hierarchicky a zahrnout do ní individuální potřeby a zájmy studentů. Každý člen ateliéru má možnost se svobodně vyjádřit, ale usilujeme také o společnou výpověď a vyprávění. V posledních letech se zájem ateliéru ubírá více angažovaným směrem, reaguje na problémy spojené s klimatickou krizí, migrací, suchem, stavem půdy, potravinovou suverenitou, ekologickým žalem, utrpením zvířat. Zároveň však klade důraz na individuální východiska, přístupy a prožívání dnešní reality, jiných a virtuálních světů. Sleduje také různé paralelní praxe a aktivity, které ukazují možnosti rozšíření uměleckého vyjádření do jiných oblastí a hledá funkční průsečíky mezi nimi.

 

 

We understand the studio as a community of people with a shared interest in how contemporary art can co-create, act, portray, experience and imagine the world. We understand sculpture as a way of expressing our entangled beliefs, opinions, suggestions, concepts, empathy and emotions in space that could change things for the better not only for people but also for other species. Although our understanding of sculpture is not limitedby medium, we support the teaching of sculpture techniques and technologies that we rethink in relation to ethical methods of production, carbon footprints, recycling and upcycling of materials. Their knowledge helps us to intervene not only through exhibitions and discussions, but also through other formats such as campaigns, demonstrations, concerts, care, tree planting, events in the countryside or in a public space, new ways of narration, etc. We try to invent and follow non-hierarchical models of education and include the individual needs and interests of students. Each member of the studio has the opportunity to express themselves freely, but we also strive for common statement and narration. In recent years, the studio's interest has been in a more politically and environmentally engaged direction, responding to problems related to the climate crisis, migration, drought, soil condition, food sovereignty, environmental grief, and animal suffering. At the same time, the program emphasizes the individual starting points, approaches and experiences of today's reality, alternative and virtual worlds. It also follows various parallel practices and activities that show the possibilities of extending artistic expression to other areas and looks for functional intersections between them.

 

spoluvedoucí ateliéru:

Dominik Lang a Kateřina Vídenová

 

Isabela Grosseová (mateřská dovolená)

Edith Jeřábková (neplacené volno)

Eva Koťátková (LS 2018/19)

Tomáš Uhnák (ZS 2018/19)

 

asistentka vedení ateliéru:

Ida Taušlová, itaus.lova@gmail.com, 739 459 370

 

konzultační hodiny:
po předchozí telefonické nebo mailové dohodě nabízíme on-line konzultace studentům z jiných atelierů i zájemcům o studium v našem ateliéru

 

emeritní profesor UMPRUM
Prof. Ak. soch. Kurt Gebauer

individuální konzultace po dohodě na
kugeba@seznam.cz

 

doktoranti:

Marie Lukáčová

Barbora Kleinhamplová

Jan Boháč

Martin Zet

Hynek Alt


Radek Brousil

Radim Langer (do 2020)

Sláva Sobotovičová (do 2018)

Tomáš Svoboda (do 2016)

 

kontakt

e-mail: itaus.lova@gmail.com, tel: 739 459 370, (Ida Taušlová)

ateliér č.004, nám. J. Palacha 80, Praha 1

ateliér č. 204, Prvního pluku 5, Praha 8

https://www.facebook.com/socharstvi/

 

Dílna KVU:

Jan Haubelt +420 608 379 641

ateliér č. 202, Prvního pluku 5, Praha 8

LS 20/21 

stážisté:

Ondřej Šebestík_KTDU UMPRUM

Tadeáš Polák_FaVU

Amálie Bulandrová_KTDU UMPRUM

Daniel Burda_FAMU

Anna Fiedlerová_FaVU

Violette Pellegrin_Marseille

Isabell Meldner_Mnichov

 

1. ročník:

Jana Chmelařová

Marie Hantáková

Tereza Havlová

Tadeáš Kyncl

Michaela Rodáková

Rozálie Ponocná

Lucie Vrbíková

 

2. ročník:

Magdalena Rybanská

 

3. ročník:

Dominik Bek

Kristína Hrevušová

Magdalena Pacáková

Eliška Plechatová

Ruta Putramentaite

Veronika Olejarová

Sofia Sorokina

Anna Wyrwová

 

4. ročník:

Vojtěch Hlaváček

Klára Jakešová

Denisa Langrová

Jakub Pohlodek

 

5. ročník:

Linda Hauerová

Nicolas Prokop

Aliaksandra Yakubouskaya

 

6. ročník:

Minami Nishinaga

David Střeleček

Josef Frühauf

v ateliéru od roku 2011:

Marina Hendrychová

Monika Kováčová

Jáchym Řičánek

Maria Chamakioti

Marie de Rémur

Izampo Vithleem Kremou Servou

Adam Kubeš

Adam Havelka

Tatiana Nikulina

Julie Slauková

Matěj Bílek


Viktor Dedek


Ingrid Wong

Jan Bražina

Iryna Drahun

Anna Straková

Minh Thang Pham

Aliaksandra Yakubouskaya

Marie Zandálková

Isabella Inskip

Marlene Posh

Marlen Tennigkeit

Pavlína Rozsypálková

Roland Johnson

Viktoriia Safiullina

Eva Chudomelová

Kryštof Kučera

Marie Dokuchaeva

Juyeong Kim

Yury Beryozkin

Barbora Dayefová

Jana Mikleová

Lucie Davidová Patáková 

Anna Ugolkova

Michaela Marešová

Athina Georgia Koumela

Alva Roselius

Marie Kovtun

Karolína Liberová

Kristína Fingerlandová

Matyáš Bartoň

Karin Schwarzbacherová

Viktorie Vítů

Eva Pechová

Veronika Čechmánková

Klára Čermáková

Klára Jakešová

Gábina Krondáková

Marie Scheerbaumová

Markéta Oplištilová

Martina Lajošová

Martina Kocmanová

Vít Čechmánek

Jan Hrubeš

Vojtěch Rada

Jonáš Richter

Eugenia Galanopoulou

Pommelien Koolen

Veronika Jankovičová

Anna Zůnová

Jakub Wiesner

Valentina Hejdová

Kristýna Pečová 

Šárka Cvejnová

Lior Shachar

Ondřej Vaněk

Petr Švolba

Julie Najrbtová

Lucie Rosenfeldová

Adam Chmiel

Lucie Jestřabíková

Veronika Přikrylová

Anna Ročňová

Kristián Kitzberger

Alžběta Kvasničková

Kamila Vaníčková

Tomáš Černý

Dominik Jan Kudla

Alexander Martsynyuk

Jan Šolar

Clare Morris

Špela Vizjak

Tansy Burton

Ella Grieves 

Toyah-Marie Papp

Tomáš Bryscejn

David Fesl

Ondřej Šefránek

Ivana Cobejová
Lucie Miklošová
Louadonga Lasado Guzalez
Lou Sho Hsuan
Tianshi Xiao
Zlatica Ilin
Ronja Hage Tange
Tomáš Bryscejn
Lukáš Hofmann
Adam Wallace
Dominik Hejtmánek
Nikola Ivanov
Ivana Švelchová
Markéta Adamcová
Anna Slámová
Jan Fišer
Tereza Erbenová
Stanislava Karbušická
Tereza Šimková
Jan Boháč
Matouš Lipus
Jan Vítek
Michal Voborník
Tereza Hrušková
Dafni-Zoi Fikiori
Anna Remešová
Markéta Souhradová
Petr Bureš
Ondřej Vicena
Karel Kunc
Aleš Novák 
Rudolf Samohejl
Petra Šípková
Anežka Bartlová
Markéta Jáchimová
Kaylin Hackett
Marianna Placáková
Sinead Purcell
Jitka Šosová
Jakub Červenka
Štěpán Čapek
Vojtěch Marc
Martina Nosková
Jana Němcová
Pavla Dundálková
Martina Kocmanová
Tereza Melková
Martina Uhlířová
Jan Žaloudek
Karima Al-Mukhtarová
Matěj Smrkovský
Anna Čumlivská
Hernan Gomez Chavez
Sara Dittrich
Patrick Xavier Donnelly
Anna Burianová
Veronika Rollová
Barbora Ševčíková
Adéla Procházková
Tereza Jindrová
Jiří Žák
Vojtěch Marc
Jakub Král
Barbora Fastová
Eva Hronovská
Lenka Hubená
Lenka Janoušková
Michal Kohút
Barbora Krejčířová
Jiří Merčák
Dan Bařinka
Hugh Pottinger
Helena Sequensová
Adam Stanko
G.Damla Uz
Sadi Yetkili
Václav Polián
Radka Salcmannová
Vladimír But
Jiří Marák
Eva Matoušová
Zdeněk Russman
Jakub Tauš

Jan Vítek: Dan Graham

Tereza Erbenová: Olafur Eliason

DWG atelier sochařství