Bechyně
Vytvořeno: 22. 3. 2014 od Ateliér sochařství

 

Pondělí 31. 3. 

Příjezd, ubytování a prohlídka školy (pan ředitel Jiří Novotný, pedagogický sbor, studenti – seznámení se s lidmi, věcmi a prostorem školy) 

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel SUPŠ Bechyně – o sbírce a prezentaci školy a její spolupráci s prostředím regionu, centry a zahraničím (historie a současnost) a o sbírce v Muzeu keramiky AJG  HYPERLINK "http://www.supsbechyne.cz/skola/uvod/" http://www.supsbechyne.cz/skola/uvod/

Seznámení se studentů – krátké prezentace

 

Úterý 1. 4. 

9:00 Technologický seminář – keramika – Akad. Sochař Miroslav Oliva a Pánková Marcela, Ing., technologie, tepelná technika, chemie 

 

13:00 Mgr. Martina Vítková, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi, se kterým budeme spolupracovat v příštím semestru na tématu ateliérové sbírky – O sbírce a regionální instituci,  HYPERLINK "http://www.muzeumcr.cz/uvodni-strana" http://www.muzeumcr.cz/uvodni-strana - č. 74

 

15:00 Mgr. Lada Hubatová-Vacková Ph.D., Katedra dějin umění a estetiky,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – O sbírkách c. k. monarchie a knize a výstavě “Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880–1930)”, VŠUP, Praha 2012,

 HYPERLINK "http://www.vesmir.cz/clanek/ornament-mezi-prirodnimi-vedami-a-umenim" http://www.vesmir.cz/clanek/ornament-mezi-prirodnimi-vedami-a-umenim - č. 74

 

17:00 Vojtěch Marc, Marianna Placáková (UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky) – Art brut v provozu umění a ve sbírkách - č. 74

 

Středa 2. 4.

9:00 PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., Ústav dějin umění AVČR, Oddělení umění 19.–21. století – Palmy na Vltavě – O vlivech původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850-1950, o sbírání v souvislosti s

interpretováním "primitivního" umění a prezentací soukromých i veřejných

sbírek,  HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=K2eHuGD-JfA" http://www.youtube.com/watch?v=K2eHuGD-JfA - č. 74

13:00 Isabela Grosseová a Jesper Alvaer, umělci – Reprezentace národa – průzkum koncepcí uměleckých institucí České republiky,  HYPERLINK "http://www.reprezentacenaroda.cz/en/black-wall/" http://www.reprezentacenaroda.cz/en/black-wall/ - č. 74

14:00 Isabela Grosseová a Jesper Alvaer, workshop

17:00 Historie a současnost města a regionu: na půdorysech archeologických nálezů, městské a krajské instituce – Jiří Beneš, místostarosta města

 

Čtvrtek 3. 4.

10:00 Anežka Bartlová (UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky), průvodce městem, bojovka

13:00 Dominik Lang, umělec a vedoucí Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze – apropriace, archeologie, metafora,  HYPERLINK "http://www.secession.at/art/2013_lang_e.html" http://www.secession.at/art/2013_lang_e.html,  HYPERLINK "http://www.radio.cz/en/section/arts/dominik-langs-the-sleeping-city-to-go-up-at-54th-venice-biennale" http://www.radio.cz/en/section/arts/dominik-langs-the-sleeping-city-to-go-up-at-54th-venice-biennale

Dominik Lang, Pavel Humhal, Jiří Příhoda – pracovní workshop

17:00 Výpal v peci na dřevo - projekce

 

Pátek 4. 4. 

10:00 Mgr. Marcel Fišer, PhD., ředitel GAVU Cheb – Umění v regionu a veřejném prostoru,  HYPERLINK "http://www.artalk.cz/2013/10/18/prostor-kde-se-manifestuji-politicke-zajmy/" http://www.artalk.cz/2013/10/18/prostor-kde-se-manifestuji-politicke-zajmy/,  HYPERLINK "http://www.socharstvi.info/o-projektu/" http://www.socharstvi.info/o-projektu/  - č. 74

13:00 PhDr. Jiří Fronek, Ph.D., kurátor sbírky historické keramiky a porcelánu Umělecko-průmyslového muzea v Praze – přednáška o publikaci “Artěl. Umění pro všední den 1908—1935”, která vyšla v roce 2009,  o sbírce, jejím vývoji a koncepci,  HYPERLINK "http://bookstore.artmap.cz/katalog/detail/5163ee4a50ef466424000258/artel-umeni-pro-vsedni-den-19081935" http://bookstore.artmap.cz/katalog/detail/5163ee4a50ef466424000258/artel-umeni-pro-vsedni-den-19081935 - č. 74

15:00 konzultace pracovních skupin

16:00 bechyně z ptačí perspektivy z věže kostela Sv. Matěje a židovský hřbitov

 

Sobota 5. 4.

8:30 Odjezd do Volyně  

9.30 Volyně, ředitel Městského muzea ve Volyni Karel Skalický: Volyně je sice malá, ale k vidění je toho poměrně dost od středověkého přes barokní až k modernímu. Letmý plán: muzeum ve tvrzi, hřbitov a galerie, stará renesanční radnice, procházka městem, plovárna od Václava Kolátora, kaple Anděla Strážce od Josefa Niklase, několik staveb od Jaromíra Skřivánka a Františka Průši, nově budovaný experimentální prostor Nová panská sýpka s expozicí Řeč dřeva, z výstav bude v muzeu k vidění Karel Špillar, materiálová výstava o koželužském řemesle a torzo výstavy o Jakubu Bursovi a selském baroku.

HYPERLINK "http://www.denik.cz/ostatni_kultura/rozhovor-rada-muzei-dela-jen-kravoviny-a-vlastivedny-popik-20130119-v0w2.html"http://www.denik.cz/ostatni_kultura/rozhovor-rada-muzei-dela-jen-kravoviny-a-vlastivedny-popik-20130119-v0w2.html

 HYPERLINK "http://www.muzeum-volyne.cz/" http://www.muzeum-volyne.cz/

15:00 PhDr. Vladimír Horpeniak, Kašperské Hory – historické pracoviště -seminář v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách,  HYPERLINK "http://muzeum.sumava.net/?page_id=55" http://muzeum.sumava.net/?page_id=55,   HYPERLINK "http://www.kasperske-hory.cz/muzea-a-galerie.php" http://www.kasperske-hory.cz/muzea-a-galerie.php 

Vernisáž ve škole

 

Neděle 6. 4.

9:00 Barbora Klímová, umělkyně a vedoucí Ateliéru environment na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně – Průlet archivem archivů. Barbora Klímová nahlédne vlastní digitální archiv materiálů, shromážděných při výzkumu soukromých archivů či úložišť tvorby vybraných moravských umělců 70.– 80. let 20. století.  HYPERLINK "http://animal.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab/?page=pnasep1&menu=2" http://animal.ffa.vutbr.cz/~qvklimovab/?page=pnasep1&menu=2 - č. 74

Diskuze, reflexe, plán výsledné prezentace 

odpoledne Návštěva kláštera – Jan Svoboda – průvodce (organizátor uměleckých sympozií - na nějakou dobu se do kláštera přesunula sympozia organizovaná Milošem Vojtěchovským v Plasích) 

 

Pondělí 7. 4.

 

9:00 Sláva Sobotovičová – Film ve výstavě. Videotéka VVP AVU – č. 74

13:00 Tomáš Svoboda, umělec a doktorand Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – výstavní architektura, úklid jako metoda nízkonákladového výstavnictví,  HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=_-IbSmGplgg" http://www.youtube.com/watch?v=_-IbSmGplgg - č. 74

15:00 Pavel Humhal - Pespektivy reality

 

Úterý 8. 4.

8:15 Odjezd do Lince

10:00 Setkání s kurátorkou sbírky Dr.in Elisabeth Nowak-Thaller -
Sammlungsleiterin, stv. Direktorin
Head of the Collection, Deputy Director
LENTOS Kunstmuseum Linz
Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz
Tel: +43/ (0)70/ 7070 – 3605

15:00 Nové Hrady – s průvodkyní Jitkou Šosovou

18:00 Bechyně

 

Worshop studentů 9.-13.4.

 

................................................................................................................................................

 

Předběžná koncepce: během prvních dnů, kdy budou probíhat spíše semináře se studenti zorientují v terénu a domluví se mezi sebou na podobě workshopu a jeho výstupu. Dále navrhujeme, aby se sami rozdělili do několika tvůrčích skupin, které si připraví svou koncepci náplně workshopu a výslednou část realizace

Návrh možných témat: práce se sbírkou a archivem, reflexe instituce – vztah regionu a centra, návrh expozice keramického muzea AJG v Bechyni, spolupráce s místními obyvateli či institucemi, vlastní exponát v instituci / v poli keramického umění a uměleckého řemesla, zpět do střední – intervence do školní výuky, profesní skupinový portrét aj.

Návrh možných výstupů pro veřejnost a místo konání: výstava, sbírka, workshop, přednáška, vizuální koláž, kulturní noviny, festival, prohlídka atp.; místo konání: škola, jiná instituce, exteriérový veřejný prostor atp.

 

Další odkazy:

 HYPERLINK "http://www.mestobechyne.cz/cz/kultura-sport/muzea-a-galerie/" http://www.mestobechyne.cz/cz/kultura-sport/muzea-a-galerie/

 HYPERLINK "http://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/" http://www.panstvi-bechyne.cz/zamek/