Charlotta Kotik: Vlivy feminismu na tradiční strukturu umění
Vytvořeno: 6. 11. 2013 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

Charlotta Kotik: Vlivy feminismu na tradiční strukturu umění

7. listopadu ve čtvrtek 17:30 – 20:00, v posluchárně č. 115 

Trvalé vlivy feministické teorie a praxe na tradiční strukturu umění, vstup nových a obecně přístupných materiálů a formálních principů do umělecké tvorby a výsledné narušení tradičního řádu. Příkladem jsou práce Louise Bourgeois – její vlivy na současnou generaci.