Den otevrených dveří
Vytvořeno: 16. 10. 2019 od Ateliér sochařství

Den otevřených dveří probíhá formou veřejné prezentace všech studentů atelieru. Neváhejte oslovit pedagogy, studenty i přátele ateliéru s jakýmkoli dotazem nebo přáním konzultovat, je to ideální příležitost lépe se vzájemně poznat a zacílit na příjímačky.