ESTER KRUMBACHOVÁ - Skryté formy režie
Vytvořeno: 11. 12. 2017 od Ateliér sochařství

ESTER KRUMBACHOVÁ
Skryté formy režie

čtvrtek 14. 12. 2017
10–19 h

+ afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

 

tranzitdisplay
Ditrichova 9/337, Praha 2


@ tranzitdisplay

Facebook

Konference je součástí výstavy „ESTER KRUMBACHOVÁ. Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv“. Bude simultánně tlumočena do českého a anglického jazyka.


Účastníci: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Edith Jeřábková, JesseJones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Viktorie Vášová, Marina Vishmidt, Tomáš Uhnák


PROGRAM

10:00 - Tomáš Uhnák: Pozvání ke stolu
10:10 - Edith Jeřábková a Zuzana Blochová: Úvod
10:20 - Anja Kirschner: We Will Find the Imprint of Her Hand Where Her Signature is Missing (Otisk její dlaně nalezneme tam, kde chybí její podpis)
10:40 - Jan Bernard: Ester Krumbachová v kontextu československé nové vlny

11:00 - Přestávka

11:10 - Kateřina Konvalinová, Viktorie Vášová: Radosti !!
11:30 - Ruth Noack: To have your cake and eat it too (Dát si koláč a sníst ho)
12:00 - Jana Baierová: Dyadické vztahy Ester Krumbachové
12:15 - Barbora Dayef, Linda Hauerová, Sláva Sobotovičová: STAND UP ‘N‘ DOWN
12:30 - Diskuze

13:00 - Přestávka

15:00 - Michal Bregant: Podstatná jména
15:20 - Tomáš Pospiszyl: Dějiny žen a dějiny mužů
15:35 - Marina Vishmidt: War in the Nursery: Magic, Maturity, and Ends of Worlds in “Daisies” and “Valerie and Her Week of Wonders” (Válka ve školce: Magie, zralost, a konce světa v „Sedmikráskách“ a „Valerii a týdnu divů“)
15:50 - Johannes Paul Raether: Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Report (Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Zpráva)
16:20 - Francis McKee: A Lack of Equilibrium: Ester Krumbachová and the Material World (Absence rovnováhy: Ester Krumbachová a materiální svět)

16:40  - Přestávka

16:50 - Bracha L. Ettinger: Heart String Subface Her-space (Srdce Struna Podloží Její-prostor)
17:10 - Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová: Esteřiny vraždy
17:30 - Šárka Gmiterková: Jak zkoumat Ester Krumbachovou jako kostýmní výtvarnici? Několik metodologických poznámek
17:50 - Mikuláš Brukner, Tereza Kanyzová: Osobní fundus
18:10 - Jesse Jones: The world is an archive, of what we don’t yet know (Svět je archivem, zatím však nevíme čeho)
18:30 - Diskuze

19:00 - Afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE


*
Kurátorky projektu Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Grafický design: Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester Krumbachové: Tomáš Uhnák

Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Display, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Podpora: České centrum Londýn; Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Nadace pro současné umění Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond kultury; Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Mediální partneři: A2 kulturní čtrnáctideník, A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny

Poděkování: Ivo Paik, Jarmila Košnářová, ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková, České centrum Tel Aviv, Jakub Felcman, Miloš Fikejz, Goethe-Institut v Praze, Petra Hanáková, Michael Havas, Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková, MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21, Karel Vachek a všem dalším zúčastněným za velkorysou pomoc, rady a spolupráci.