Fantastické pohlaví: Krumbachová, Carter, Ottinger
Vytvořeno: 16. 5. 2019 od Ateliér sochařství

Fantastické pohlaví: Krumbachová, Carter, Ottinger

Kurátorský program Anji Kirschner, Francise McKee a Kerstin Stakemeier

Středa 22. května 2019 od 15 do 23 hodin

Kino Ponrepo, Bartlomějská 291/11, Praha 1

Vstup volný

 

Edith Jeřábková se již dlouhodobě věnuje společně i se studenty Ateliéru sochařství na UMPRUM uměleckému výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá za podpory Grantové agentury České republiky, Vysoké školy uměleckoprůmyslové a mnohých dalších. Filmový večer v kině Ponrepo je pokračováním reflexe jejího odkazu a obnovením dialogu o významu této klíčové osobnosti Československé nové vlny. 

Třetí ze série promítání a živých intervencí věnovaných Ester Krumbachové přináší trojici nezařaditelných kultovních filmů v žánru fantasy: „Freak Orlando“ (1981) režisérky Ulrike Ottinger volně zpracovává román Virginie Woolf „Orlando“; „In the Company of Wolves“ (Neil Jordon, 1984) stylizované, makabrózní převyprávění pohádky „O Červené Karkulce“, na jehož scénáři se podílela spisovatelka Angela Carter; a surrealistický hororový příběh dospívající dívky „Valerie a týden divů“ (1970) režiséra Jaromila Jireše. Na tomto filmovém zpracování pseudo-gotického románu Vítězslava Nezvala z roku 1935 se spoluprací na scénáři a jako tvůrce kostýmů a výpravy podílela Ester Krumbachová.

Všechny tři filmy spojuje schopnost aktualizovat své literární předlohy a propojit je s imaginací překračující konvenční požadavky moderní společnosti s jejími disciplinárními systémy a normativní sexuální estetikou. Sdílejí víru v ústřední postavení tzv. politiky „pornofilie“, která má své kořeny v pražské avantgardě třicátých let. Spisovatel a psychoanalytik Bohuslav Brouk společně s umělci jako Toyen a Jindřich Štýrský se tehdy snažili prosadit takzvanou pansexuální praxi. Náš program spojuje Broukův koncept sexualizace politiky s filmy Krumbachové, Carter a Ottinger a zároveň se snaží do této estetické politiky obscénnosti zahrnout i naši vlastní současnost.

Ester Krumbachová (1923-1996) byla klíčovou osobností Československé nové vlny, jejíž odkaz byl až do nedávna poněkud přehlížen. Její unikátní dílo z ní učinilo jednu z nejvlivnějších žen na pozadí evropské kinematografie šedesátých a raných sedmdesátých let. Série jednodenních kurátorských programů v kině Ponrepo reflektuje a obnovuje dialog o významu jejího odkazu.

Fantastické pohlaví: Krumbachová, Carter, Ottinger“ pořádá Are | are-events.org a Národní filmový archiv za podpory Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kinematografie. Komponovaný kurátorský program je součástí dlouhodobého projektu výzkumu pozůstalosti Ester Krumbachové, který probíhá ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, CCA Glasgow – Centrem pro současné umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.  

PROGRAM:
I. ČÁST
15:00 | Úvodní slovo
15:30 | The Company of Wolves (režie: Neil Jordan, 1984, spoluautorka scénáře: Angela Carter), 95 min.
17:05 | Přestávka

II. ČÁST
17:30 | Úvodní slovo
18:00 | Valerie a týden divů (režie: Jaromil Jireš, 1970, spoluautorka scénáře, výprava a kostýmy: Ester Krumbachová), 77 min.
19:20 | Přednáška literárního historika Vladimíra Papouška k tématu sexuality v interpretaci Bohuslava Brouka
20:00 | Přestávka: PodávámeVečerní speciál: limonáda dle původního receptu Ester Krumbachové

III. ČÁST
21:00 | Živé vystoupení: BCAA system
21:30 | Freak Orlando (režie: Ulrike Ottinger, 1981), 126 min.

Projekce uvedou kurátoři Anja Kirschner, Francis McKee a Kerstin Stakemeier. Filmy budou promítány v originálním znění s anglickými nebo českými titulky.