Land Art, Common Land - Open studio at MeetFactory
Vytvořeno: 8. 5. 2017 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

scroll down for English

 

Ateliér sochařství Vás zve na prezentaci materiálů první etapy výzkumného projektu "Land Art, Common Land", na kterém spolupracují studenti UdK, Berlín a studenti UMPRUM v Praze
 
MeetFactory
11. května 2017, 19:00
 
Studenti z obou škol budou na místě přítomni a budou s návštěvníky o projektu  hovořit. Prezentace je organizována v rámci Open Studios večera, a bude probíhat v rezidenčním prvním patře MeetFactory společně s komentovanou prohlídkou ateliérů dalších umělců z Izraele, Polska, Belgie, USA, Slovenska a ČR, vedenou kurátory Lucií Kvočákovou a Piotrem Sikorou.
 
V rámci večera proběhne dále křest uměleckého Časopisu X, jehož 9. vydání představí jeho zakladatelé a hlavní editoři Slavomíra Ondrušová a rezident MeetFactory Milan Vagač. Ti, co se chtějí dozvědět o současné izraelské literatuře, mohou navštívit ateliér spisovatele Yonatana Raz Portugaliho, kde bude probíhat scénické čtení z jeho chystané knihy. Večer zakončí VJing session v ateliéru izraelské rezidentky Hindy Weiss.
 
Projekt studentů UdK a UMPRUM je organizován ve spolupráci obou škol s MeetFactory, Goethe Institutem v Praze a Are | are-events.orgza finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
English

 

Presentation of First Stage Research Material from the ‘Land Art, Common Land’ cooperation between students of UdK, Berlin and students of AAAD, Prag. 
 
MeetFactory
11. května 2017, 19:00
 
Students from both schools will be present on the night to talk about their work. The presentation is organized as part of the Open Studios evening and will take place on the residential floor of the MeetFactory together with a commented tour in the studios of other artists from Israel, Poland, Belgium, the USA, Slovakia and the Czech Republic, led by curators Lucia Kvocakova and Piotr Sikora.
 
Within the evening, the launch of the X Magazine will happen, whose 9th edition will be presented by its founders and chief editors Slavomíra Ondrušová and the resident of MeetFactory Milan Vagač. Those who want to learn about contemporary Israeli literature can visit the studio of Yonatan Raz Portugali, where scenic reading from his forthcoming book will take place. The evening ends with a VJing session in the studio of Israeli resident Hindy Weiss.
 
The project of UdK and UMPRUM students is organized in cooperation of both schools with MeetFactory, the Goethe Institute in Prague and Are | are-events.org and with the financial support of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.