Iliana Fokianaki: State of Concept
Vytvořeno: 3. 3. 2016 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

přednáška a diskuze čtvrtek 3. 3., 14.00 – 16.00 sál 115, UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80

 

Přednáška o umělecké scéně v Aténách, uměleckých praktikách a profesích v době krize a diskuze s veřejností nad současným stavem věcí na umělecké scéně současné Evropy ze sociopolitické perspektivy. Iliana Fokianaki je umělecká kritička a kurátorka se sídlem v Aténách. Studovala v Londýně na City University London (Uměleckou kritiku a management). Žila v Londýně až do roku 2005, kde pracovala pro instituce a komerční galerie. Vedle rozsáhlé publikační činnosti o současné řecké kultuře, je kurátorkou výstav v soukromých galerií, muzeích a soukromých iniciativách. Její nejnovější projekt State of Concept je nezisková galerie, která sídlí v Aténách a podporuje mladé řecké a mezinárodní umělce prostřednictvím samostatných výstav, stejně jako poskytuje studentům umění bezplatné konzultace ve snaze podpořit jejich studium a rozvíjet jejich projekty. State of Concept funguje jako výstavní projekt od května 2013. Svůj nový prostor v centru Atén galerie otevřela v lednu 2014. State of Concept spolupracuje s umělci jako Keren Cytter, Basim Magdy, Hans op de Beeck, Hito Steyerl, Filipa Cesar, a v nadcházejících měsících bude pracovat s umělci Laure Prouvost a Jonas Staal. Iliana Fokianaki je spoluautor knihy Mezinárodní umělecké trhy (Kogan Page, Londýn, New York, 2009) a přednáší o současném umění v Řecku a Evropě. Je členem IKT, Mezinárodní asociace kurátorů současného umění.

 

3. 3. 2016 v 14 hodin

Přednáška bude v anglickém jazyce.

Vstup volný

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115

 

Pořádá UMPRUM ve spolupráci s Are za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva kultury ČR.

 

--------------------------------

Lecture and discussion Thursday 3 March, 2 pm – 4 pm room 115, UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80.

 

Lecture on the art scene of Athens, the practices of artists and art professionals in times of crisis, and hopefully a discussion with the audience on the current state of play in the contemporary European art scene through a sociopolitical viewpoint. Iliana Fokianaki is an art critic and curator based in Athens. She has studied in London at City University London (Arts Criticism and Management). She lived in London until 2005, where she worked for institutions and commercial galleries. Apart from extensively writing on Greek contemporary culture she has curated exhibitions for private galleries, and museums as well as private initiatives. Her latest project is State of Concept, a non-profit gallery that is based in Athens and promotes young Greek and international artists through solo exhibitions, as well as providing art students with free consultation in order to further their studies and develop their projects. It has been operating through exhibitions since May 2013. It inaugurated its new space in the center of Athens in January 2014. State of Concept has worked with artists such as Keren Cytter, Basim Magdy, Hans op De Beeck, Hito Steyerl, Filipa Cesar, and will be working in the coming months with artists Laure Prouvost and Jonas Staal. Iliana Fokianaki is a contributing author of the book The International Art Markets (Kogan Page, London, New York, 2009) and has lectured on contemporary art locally and in Europe. She is a member of the IKT, the International Association of Curators of Contemporary Art.

Organized by UMPRUM in cooperation with Are with the support of Ministry of Education, Youth and Sports of Czech Republic and Ministry of Culture of Czech Republic.