Josef Frühauf

Josef Frühauf

Zařazení / Funkce
Sochařství / Student
Studium probíhající
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 4. ročník