BcA. Josef Frühauf

BcA. Josef Frühauf

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sochařství, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2018