křest knihy/ book release
Vytvořeno: 22. 7. 2018 od Ateliér sochařství

Season Five -– An Assortment of Contributions on Themes of Land, Art, and Commons
Křest knihy v Bärenzwinger v Berlíně!
___________________________________________________________________________
 
Hmota, Pohyb, Kouzlo, Měsíc: čtyři kapitoly v knize pěti sezón
 
Knihu připravili studenti z Ateliéru sochařství UMPRUM v Praze a z Ateliéru současného umění a fotografie UdK v Berlíně
Season Five – An Assortment of Contributions on Themes of Land, Art, and Commons se zabývá tématy země, umění,  půdy a (ne) vlastnictví.
 
Křest se koná v Bärenzwinger, Im Köllnischen Park, 10179 Berlín
 
Neděle 22. července
Od 18:00 do 21:00
Program čtení a zvuku od 19:00
 
Všichni jste srdečně zváni!

 Season Five -– An Assortment of Contributions on Themes of Land, Art, and Commons
Book Release im Bärenzwinger!
___________________________________________________________________________

Matter, Movement, Magic, MoonFour chapters in a book of five seasons

Produced by students from the sculpture studios of the Academy for Art, Architecture and Design, Prague, 
and from the class for contemporary art and photography at the University of the Arts, Berlin:
Season Five – An Assortment of Contributions on Themes of Land, Art, and Commons, 
 takes on themes of Land, Art, Terrain and (Non) Ownership.


Launch at Bärenzwinger, Im Köllnischen Park, 10179 Berlin
https://www.baerenzwinger.berlin/Aktuell/

Sunday July 22nd
6pm until 9pm
Contributors provide Readings and Sounds from 7pm

All welcome!