MgA. Lenka Janušková

MgA. Lenka Janušková

Zařazení / Funkce
Sochařství / Absolvent
Architektura I / Student
Studium přerušené
ateliér Architektura I, Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206), obor Architektonická tvorba (8206V001), 1. ročník