Matěj Bílek - Vizuální syntezie
Vytvořeno: 4. 4. 2017 od Ateliér sochařství

Projekt Predispozice pracuje s místem a s jeho pamětí ve vztahu k lokalitě a měnícím se funkčním využitím v návaznosti na sociálně politickou změnu prostředí spojenou s odlišnými očekáváními a jejich naplněními. Nejmladší z autorů Matěj Bílek ve své práci využívá předpokladů použitých strategií územního plánování, architektonických slohů, konkrétních dispozic architektury i volených materiálů. Citlivým přístupem k řešenému prostředí a na základě podrobného výzkumu zpracuje mentální krajinu dotýkající se nadčasových témat a umožní nám tak zažít koncentrovanou archetypální zkušenost nepřítomné ideje.
Kurátor: MgA. Petr Krátký

Projekt Kauzalita funkce, jehož autorem je Petr Krátký, vznikl na základě jeho spolupráce s Jedna Dva Tři Gallery. Spolupráce vyústila vetři výstavní projekty, které si kladou za úkol oživit vnitroblok spravovaného objektu a přispět tak k rozvoji a propojení komunity jak v rámci vnitřních vztahů, tak v kontextu širšího okolí.


Číst více...