Matěj Bílek & Lucie Michnová: Deformace Destrukce
Vytvořeno: 3. 11. 2017 od Ateliér sochařství

Matěj Bílek & Lucie Michnová
Deformace Destrukce

 

4. 11. – 23. 12. 2017
vernisáž: pátek 3. 11. od 18 hodin


Galerie Art Space NOV
Pernštýnské Náměstí, Sklepení domu čp. 49, Pardubice

otevřeno: úterý – sobota (14 – 18h)

artspacenov.cz


Studenti UMPRUM Lucie Michnová z Ateliéru intermediální konfrontace a Matěj Bílek z Ateliéru sochařství představí své práce na společné výstavě Deformace Destrukce v Galerii Art Space NOV v Pardubicích.

Na výstavě Deformace Destrukce se v jedné instalaci prolínají formálně tradičně pojaté malby Lucie Michnové a sochy Matěje Bílka, pohybující se kdesi mezi abstraktní a figurativní polohou. Představená díla se doplňují prostorově i tématicky na cestě od prožitku individua k celkovému vnímání světa a naopak. Zatímco v práci Lucie dominuje tematizace lidského těla a individuálních emocí, Matěj se obrací k obecnějším otázkám, sahajícím od ekosystémů až ke gravitačním zákonům. Společné téma deformace či destrukce můžeme vnímat v Matějově případě v souvislosti s tvarováním i přírodními podmínkami, v Luciině zase s existencionalismem lidské bytosti. Potence zničení je ale v jejich tvorbě přítomna především skrze křehkost – křehkost mizejících linií definujících Luciiny postavy, či křehkost materiálu a skrytých pučících rostlin u Matějových sádrových objektů, instalovaných na zdánlivě vratkých papírových tubusech.
Text a úvodní slovo: Kristýna Péčová