Odlévání těl pro společnou sochu studentů a umělce a profesora mnichovské akademie Stephana Dillemutha
Vytvořeno: 16. 5. 2016 od Ateliér sochařství

Workshop, který je součástí připravované výstavy 5 NESNADNÝCH KUSŮ + OTEVŘENÝ PŘÍPAD
 v Galerii UM (UMPRUM), probíhal dle instrukcí Stephana Dillemutha v pondělí 16. 5. 2016 od 10:00 do 20:00 a v úterý od 10:00 do 18:00 v sádrovně. Studenti odlévali svá vlastní těla. Nejprve se sejmuly sádrové formy z částí těl, ty se pak následně použily k vytvoření finálních odlitků těl. 

Odlitky budou vystaveny první tři dny jako archeologické nálezy, přikryté tenkou průhlednou folií ve výstavě, kterou kurátoruje Anja Kirschner v Galerii UM a která bude otevřena současně s Artsemestrem 8. 6. 2016. Poté budou asamblovány s odlitky Stephana Dillemutha a vytvoří celou figuru nebo několik, které budou zavěšeny ze stropu galerie. Autor velmi dobře chápe, že se jednotliví účastníci budou identifikovat s vlastními odlitky, neboť reprezentují právě jejich vlastní tělo, je však naprosto nutné se nakonec vzdálit této identifikaci ve prospěch celku. 

Projekt je prodloužením díla vystaveného v Reena Spaulings, kde Dillemuthova socha mohla být čtena jako autoportrét. Pro autora je důležité, aby figura, která se vyjadřuje k obecné problematice toho, co se stalo s našimi těly (a myslí a duchovnem v éře kapitalismu), byla sestavena z velmi konkrétních až osobních tělesných fragmentů. Autora zajímá spolupráce s námi, a zajímá ho moment, že jsme si vzájemně neznámí. Chce společně s námi vytvořit specifické, nicméně společné tělo, které bude zastávat myšlenku ne-identity více obecného subjektu. Tento neidentifikovatelný subjekt se bude vznášet ve vzduchu jako na ikonografických předobrazech padajících nebo vznášejících se figur, které mají samozřejmě dlouhou historii. Zatracenci padají do pekel a světci vystupují na nebe. Tato figura bude zachycena v prostoru mezi, bude vyzařovat klid a jistotu. Tělo bude kolážováno z mnoha částí a získá nové funkce, což vyjadřuje dobře myšlenka jednoho italského teoretika, který říká, že lidské tělo si potřebuje vyvinout další nohu k tomu, aby dostálo nárokům neoliberálního kapitalismu.

 

http://www.contemporaryartdaily.com/2015/10/stephan-dillemuth-at-reena-spaulings/