program 31.10.-7.11.
Vytvořeno: 1. 11. 2013 od Ateliér sochařství

Program 31. 10. – 7. 11.

 

ČT 31.10.

 

V 10:00, Ateliér sochařství 004: Ateliérová schůzka, max. 10-ti minutové prezentace portfolií Terezy Šimkové, Honzy Žaloudka, Vojtěcha Rady a Terezy Erbenové 1. výstava v ateliéru (kurátorka: Jitka Šosová - UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky, vystavující: Martina Kocmanová - FAVU stáž, Vojtěch Rada - UMPRUM, Architektura II stáž, Tatiana Nikulina - 1. ročník, Stanislav Karoli - 6. ročník, Anna Ročňová - 4. ročník), workshop Slávy Sobotovičové 2. část

 

V 15:00 Městská knihovna GHMP – komentovaná prohlídka výstavy Obrazy a předobrazy s kurátorem Karlem Císařem

 

V 17:30 – 20:00 přednáška Charlotty Kotik: Earthworks, Land Projects a ekologie v posluchárně 115

 

PO 4.11.

 

V 19:30 vernisáž 1. výstavy v ateliéru (kurátorka: Jitka Šosová - UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky, vystavující: Martina Kocmanová - FAVU stáž, Vojtěch Rada - UMPRUM, Architektura II stáž, Tatiana Nikulina - 1. ročník, Stanislav Karoli - 6. ročník, Anna Ročňová - 4. ročník)

Současně s přednáškou a vernisáží G207 (18:00 – 21:00)

 

ÚT 5.11.

V 10:00, Ateliér sochařství 004: Seminář Texty o sochařství 2 – studium textů pro zamýšlenou publikaci “Lapidárium současného sochařství” – čtení textů na základě poznámek všech zúčastněných

V 11.30 -13:00 – prezentace a diskuze s umělcem B. Wurtzem, který žije v New Yorku a je reprezentován například Galerií Metro Pictures v New Yorku. více: http://bwurtz.com/index.html

ČT 7.11.

V 10:00, Ateliér sochařství 004: Ateliérová schůzka (referát Terezy Šimkové a Barbory Dayefové, konzultace, aj…)

V 17:30 – 20:00 přednáška Charlotty Kotik: Trvalé vlivy feministické teorie a praxe na tradiční strukturu umění v posluchárně 115 (vlivy feministické teorie a praxe na tradiční strukturu umění, vstup nových a obecně přístupných materiálů a formálních principů do umělecké tvorby a výsledné narušení tradičního řádu. Příkladem jsou práce Louise Bourgeois – její vlivy na současnou generaci.)