Ruta Putramentaite: Kost / The Bone
Vytvořeno: 7. 10. 2021 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

Zveme na výstavu naší studentky Ruty Putramentaite v Nice!
Vernisáž proběhne 7. 10. od 19:00
 
Ruta Putramentaite: Kost / The Bone
7.-29.10.2021
galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu / the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí
Zveme vás na vernisáž ve čtvrtek 7. 10. v 19:00!
Metro není jen dopravní infrastruktura. Metro je živý organismus – tluče mu srdce, proudí v něm vitální energie... Co se ale skrývá za hladkou kůží kamenných obkladů? Ve výstavě Ruty Putramentaite se galerie Nika stává průhledem pod kůži, do útrob a kosterní soustavy tohoto prazvláštního, technického, ale přesto živého tvora.
Možná jsou věci, které jsme vždy považovali za stroje a neživé organismy, živější a vnímavější, než si myslíme, a my, živé organismy, jsme jim podobnější a jsme s nimi propojeni víc, než bychom řekli.
ENG
The subway is not just an infrastructure and means of transportation. The subway is a living organism - its heart beats, its vital energy flows... But what is hidden behind the smooth skin of stone tiles? In Ruta Putramentaite's exhibition, the Nika Gallery is transformed into a look under the skin, into the bowels and skeletal system of this very special, technical, yet living creature.
Maybe the things we have always considered to be machines and inanimate organisms are more alive and receptive than we think, and we, living organisms, are more like them and more connected to them than we would say.
 
Kurátorky /Curators: Anna Crhová, Anna Roubalová
Autor a autorka vizuálu / Video and Graphic Design: Jan Stuchlík, Jarka Straková
Foto / Photo: Mária Jančová
Video: Filip Kopecký