Sochař nebo Zahradník, Ateliér sochařství vystavuje v Hluboké nad Vltavou
Vytvořeno: 16. 5. 2013 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

tisková zpráva

Výstava Sochař nebo zahradník vznikla z iniciace Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která vyzvala ke spolupráci Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Studenti ateliéru pod vedením Dominika Langa, Edith Jeřábkové a Jana Haubelta formou intervence do exteriérové expozice sochařství 20. století přehodnocují (ze své pozice) původní koncepci prezentace. Zároveň se zajímají o jednotlivá vystavená díla, často neobjektivně, se smyslem pro jiný detail, funkci či kontext nebo vztah vlastního uměleckého gesta k časovým a místním souřadnicím. Sledují proměnu sochařského uvažování za posledních zhruba třicet let od vzniku expozice. Formát sochařské expozice v zahradním parteru romantického zámku dal také vzniknout podobně romantickému názvu výstavy, založenému kromě prolnutí sochařské a zahradnické praxe na představě profesí sochaře a zahradníka jako dvou alternativ životní dráhy jedince. Vysoká škola uměleckoprůmyslová přizvala k výstavě Akademii výtvarných umění ve Vídni, pod vedením Floriana Reithera. Některé práce jsou dílem jednotlivců, jiné jsou skupinové. Výstava vznikla na základě společného intenzivního týdenního workshopu obou škol.

The exhibition Gardener or Sculptor was iniciated by Alšova Jihočeská Gallery in Hluboká nad Vltavou, which invited a Sculpture Studio at Academy of Art, Architecture and Design for cooperation. Students of Dominik Lang, Edith Jeřábková and Jan Haubelt through intervention into Exterior exposition of the 20th century sculpture rethink (from their position) original conception of the presentation. At the same time they are interested in the individual pieces of exhibited artworks, often non objectively, with a sense for special detail, function or context or relation of their own artistic gesture with the time and local coordinates. They are tracking the transformation of the sculptor’s view during the last approximately thirty years since the erection of the exposition. Format of a sculptural exposition in the parterre garden of romantic Chatteau inspirated similarly romantic title of the show based not only on permeation of sculptural and horticultural practice, but also on an idea of professions of sculptor and gardener as two alternatives of living. Academy of Art, Architecture and Design invited Academy of Fine Arts Vienna with Professor Florian Reither to participate on the show. Some works are created individualy and others are results of team cooperation. The exposition arosed from intensive one week workshop of both schools.

Vystavující umělci, studenti Akademie výtvarných umění ve Vídni (Florian Reither) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Dominik Lang, Edith Jeřábková, Jan Haubelt)

Exhibiting artists, students of Academy of Fine Arts Vienna (Florian Reither) and Academy of Art, Architecture and Design in Prague (Dominik Lang, Edith Jeřábková, Jan Haubelt)

 

Nora Abeska

Nana Bastrup

Jan Boháč

Anna Čumlivská

Avan Dayar

Barbora Dayefová

Sara Dittrich

Patrick Xaviér Donnelly

Dominik Hejtmánek

Stanislava Karbušická

Stanislav Karoli

Michaela Kisling

Anna Königshofer

Matouš Lipus

Gal Melnick

Johanna Meßner

Natascha Muhič

Karíma Al-Mukhtarová

Jana Němcová

Martina Nosková

Julius Reichel

Julia Riederer

Anna Ročňová

Immanuel Rohringer

Rudolf Samohejl

Anna Schwarz

Barbora Ševčíková

Petra Šípková

Su-mei Tang

Tanja Thara

Martina Uhlířová

Jan Vítek

Salvatore Viviano

Gesche Witte

Walter Zimmermann

Jiří Žák