Středeční program Angažmá
Vytvořeno: 7. 6. 2017 od Ateliér sochařství

Středa 7. 6.

Celodenní pohoštění: Tomáš Uhnák

10 – 14 h Česká poválečná architektura: Přežije? Neformální diskuse s vedoucími a studenty předmětu Seminář poválečná architektura na FA ČVUT, kteří zároveň představí své výstupy z výstavy "Poválečná 45–89". Středa, první den akce Angažmá, bude věnována tématu české poválečné architektury z let 1945–1989. Stavbám z ožehavého období se dlouhou dobu vyhýbali nejen odborníci, ale jako produkt minulého režimu je přehlížela i široká veřejnost. Ve společnosti začalo téma rezonovat až v posledních letech. Architektura 2. poloviny 20. století se dostala do centra pozornosti zejména v souvislosti s množícími se kauzami svědčícími o nejednoznačném postoji k jejímu hodnocení. Spory o uznání jejích hodnot živí odborné i veřejné debaty a stavby nadále trpí předpojatou interpretací i fyzickým chátráním a čelí častým hrozbám demolic. Za klíčový nástroj v boji proti soustavnému zanikání této architektury považujeme zvýšení povědomí o jejích kvalitách. Na pozadí každodenní šedi reálného socialismu totiž vznikaly mnohdy progresivní architektonické koncepty, které snesou srovnání s přední soudobou architektonickou tvorbou z druhé strany Železné opony. Velká část dnes již ikonických staveb doby vzešla z hojně sledovaných architektonických soutěží, jichž se účastnili špičkoví tvůrci různého politického přesvědčení. Řada z nich dokázala v omezených podmínkách tehdejšího stavebního „trhu“ soustavně prosazovat nadstandardní provedení vlastních projektů režimu nikoli k vůli, ale navzdory. Jejich realizace v sobě dodnes snoubí unikátní architektonická, stavební i umělecká řešení v rozsahu, jenž nemá ani v porevoluční éře obdoby.

14 – 15:30 h

Filmové promítání: Panelstory, režie Věra Chytilová, 1979

15:30 – 16:30 h

Tomáš Uhnák: Mobilní autonomie nomádů - sebeorganizace jako forma přežití

Bez většího zájmu a reflexe Evropského společenství Řecká společnost zažívá stále více se prohlubující krizi, danou zejména tzv. úspornými opatřeními, zvyšující se nezaměstnaností a navyšováním daní. V roce 2016 Tomáš Uhnák zkoumal, jak se proměňuje aténská umělecká scéna v reakci na krizi a omezené zdroje a jak umělci a kurátoři reflektují vlastní pozici v nových životních a pracovních podmínkách. Mapoval příklady nových strategií praxe, vycházející ze strategií DIY, sebeorganizace, spolupráce, sdílení nástrojů a know how. Uhnák představí průběžné závěry výzkumu.

(Tomáš Uhnák je umělec, agroekologický aktivista a spoluzakladatel Iniciativy potravinové suverenity)

16:30 – 20:00 h

Ateliérová večeře: vaří Tomáš Uhnák, asistují vedoucí Ateliéru sochařství

Servírováno bude tradiční jídlo z oblasti Krkonoš - Brabeneční kopec a dobroty podle Láďi Hrušky