Studenti a absolventi UMPRUM na festivalu Nultá generace
Vytvořeno: 17. 9. 2019 od Ateliér volného umění I (Sochařství)

NULTÁ GENERACE

27. 29. září 2019 / městské vlakové nádraží Jihlava

 

Studenti a absolventi UMPRUM představují své práce na festivalu současného umění Nultá generace v Jihlavě. Na výstavě jsou zastoupeni studentka Ateliéru sochařství Tania Nikulina, absolventky Ateliéru fotografie Lenka Glisníková, Marie Tučková a Eva Rybářová, dále absolventka Ateliéru ilustrace a grafiky Kristína Fingerlandová, Daniel Hartl z Ateliéru malby a absolventka téhož ateliéru Markéta Jáchimová.

Po dobu tří dnů nabídne festival Nultá generace řadu výstav, přednášek, koncertů a dalších společenských a kulturních akcí. Hlavní výstavní blok bude nově uveden v podobě kurátorského projektu. Veronika Čechová svou koncepcí výstavy s názvem Nejisté obzory reaguje na složitá a hlasitě rezonující celospolečenská environmentální témata.

Tradiční formát přehlídky dvanácti českých talentovaných umělců do třiceti let rozšiřuje společný prvek v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vlastním autorským způsobem. Napříč vystavenými díly a uměleckými přístupy lze pozorovat obrat k materiálům a technikám, které spojuje spíše s řemeslný um předchozích generací. Jako by návrat k těmto rukodělným technikám představoval útěk do časů, kdy aktivita jednotlivce ještě neměla tak dalekosáhlé dopady a svět se zdál, ve své ne-propojenosti, jaksi jednodušší.
Navzdory naléhavosti témat evokujících pocit úzkosti a ohrožení výstava nenavozuje bojovnou či násilnou náladu. Naopak. Vybízí diváka k zapojení, doteku, společnému prožití okamžiku.

Součástí akce bude performance umělecké skupiny Cloudy Babies, což je umělecké duo vystavujících umělkyň Evy Rybářové a Marie Tučkové a workshop up-cyclingu s vystavující autorkou Kristinou Fingerlandovou.

 

Více informací: https://www.facebook.com/events/345972732994380/