Viktor Dedek na Festivalu m3
Vytvořeno: 27. 8. 2018 od Ateliér sochařství

Festival m3 / Umění v prostoru

VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth 

9. června – 30. září 2018

 

Vybrané lokality v historickém centru Prahy, Česká republika 


Viktor Dedek - Play Today - Ludologie ve dvoře
dvůr, průchod mezi ulicemi Spálená a Opatovická (50°04'46.4"N 14°25'07.4"E)

Termíny performance:
27.8. - 16:00 - 17:15
6.9. - 16:00 - 17:15
18.9. - 16:00 - 17:15

http://www.festivalm3.cz

 

 

Civilization’s most essential element…
The quota of absolute necessities…
Having been reduced to almost nothing…
The quota of extra things…
Has been extended to include almost everything…

 

„VICE VERSA: Our Earth is Their Moon, Our Moon is Their Earth“ – tak zní titul letošního ročníku festivalu m3 / Umění v prostoru a zároveň citát z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974. Odkazuje na koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací. Na toto téma navazuje i práce studenta Ateliéru sochařství UMPRUM Viktora Dedka, který ve dvoře, průchodu mezi ulicemi Spálená a Opatovická zde uvede svou performanci Play Today - Ludologie ve dvoře.

Digitální dvůr jako prostor mezi vámi a vaší obrazovkou, převedený do fyzické reality městské krajiny. Naše doba masivní demokratizace všudypřítomné digitální sféry radikálním způsobem proměňuje vnímání veřejného prostoru jako takového. Chováme se stále stejně, jako jsme se chovali po celá tisíciletí – pohybujeme se přirozenou nebo městskou krajinou, vzájemně se ovlivňujeme s okolním prostředím a rozpoznáváme jeho role a funkce. Naproti tomu všeobecně rozšířená digitální rozhraní nám umožňují nořit se čím dál hlouběji do paralelního prostoru, který vytváří plně virtuální prožitek a realitu, přitom se probíráme nekonečnou záplavou příspěvků na Instagramu nebo si za chůze kontrolujeme e-maily. Viktor Dedek se zaměřuje na jedno konkrétní pole digitální imaginace: herní průmysl, vnímaný jako mezigenerační fenomén.

Dedek se rozhodl sloučit dvě roviny existence – realitu městské krajiny s charakterem a specifickými pravidly různých počítačových her. Prožitek z hraní přenáší z obrazovky do ulic. Výsledek tohoto pokusu se pohybuje na pomezí performance, literatury, divadla a sochařství. Během festivalu se uskuteční série událostí, z nichž každá bude postupně odhalovat určitý příběh, podobně jako když sledujete televizní seriál.

Stejně jako u většiny her je i zde do určité míry zachována linearita, byť konstantně přerušovaná. Každá událost se tak vyznačuje společným výchozím bodem, který se pravděpodobně stane zároveň i cílem. Jako tento výchozí bod si Dedek zvolil nenápadný dvůr, který slouží jako průchod mezi dvěma ulicemi. Dvůr pro autora symbolizuje předdigitální éru, kdy děti hrály vlastní hry, ještě před tím, než se přesunuly do chráněných zón mentálních dvorů, prostorů mezi nimi a jejich obrazovkami. Každá událost po sobě zanechá stopu ve formě sochy a text představený v podobě novin. Obě tato média opět odkazují na předdigitální éru a její kontrast s naší přítomností.

Festival se letos soustředí na samotné srdce Prahy a věnuje se zejména tomu, čemu se obvykle pozornosti nedostává. Pracuje s tématy inkluze a vyloučenosti, gentrifikace, vizuálního smogu, ekonomiky založené na turismu a s tím souvisejících životních podmínek obyvatel Prahy a přivádí do města vybranou skupinu mezinárodně renomovaných umělců, kteří zde vytvoří a představí nová díla reagující na místní kontext. Uplatňují přitom metody přesahující hranice tradičního sochařství ve veřejném prostoru, jako jsou například performance, pohyblivý obraz, fotografie, instalace, zvuk i text ve snaze srovnat pozice Měsíce a Země.


The mental space left by the reduction of our needs…
Is taken up by those talents – artistic, poetic and scientific…
Which multiply and take deep root…
They spring from a necessity to produce and not from a necessity to consume... 

 (Liam Gillick, A message from Miltiades, 2018)

 

Participující umělci: Hynek Alt, Matyáš Chochola, Jasmina Cibic, Viktor Dedek, Deniz Eroglu, Feld72, Liam Gillick, Anna Hulačová, Christian Jankowski, Barbara Kapusta, David Maljković, Christoph Meier, Ute Müller, Antonis Pittas, Boris Ondreička, Lisa Reitmeier, Sofie Thorsen

Kurátoři: Significant Other: Laura Amann & Jen Kratochvil

Pořádá: Studio BUBEC

Pořádáno ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Akademií výtvarných umění v Praze, Galerií hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 

Viktor Dedek se narodil v roce 1993. Žije a pracuje v Praze. Dedek je studentem Ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho práce vychází z přesných strategií sémiotické analýzy prostřednictvím sochařského média. Jeho nedávno probuzený zájem o divadlo a performance doplňuje jeho dřívější instalace v syntéze romantické poetiky s pragmatickým konceptualismem.

Své práce vystavoval v pražské Galerii Jelení a zúčastnil se řady skupinových výstav, například v Galerii hlavního města Prahy, Domě umění města Brna a Galerii AVU v Praze.  Facebook event: https://www.facebook.com/events/176940669780069/

 

Festival m3 / Umění v prostoru vznikl v roce 2017 z rostoucí potřeby nabídnout hlavnímu městu umělecko-komunitní festival s mezinárodním významem. Účelem festivalu je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit vnitřní prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. Cílem je nejen kultivace veřejného prostoru, ale i diagnostikování a nabourávání společenských a lokálních stereotypů a v souvislosti s tím i rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k dané problematice. Každý ročník se zaměřuje na určitou městskou čtvrť, aby mohl nabídnout koncentrovaný a komplexní zážitek. 

www.bubec.cz