Viktor Dedek: Play Today – ludologie ve dvoře / Performance
Vytvořeno: 30. 5. 2018 od Ateliér sochařství

Viktor Dedek: Play Today – ludologie ve dvoře / Performance

11. června 2018
Dvůr, průchod mezi ulicemi Spálená a Opatovická


Digitální dvůr Viktora Dedka z Ateliéru sochařství UMPRUM jako prostor mezi vámi a vaší obrazovkou, převedený do fyzické reality městské krajiny.

Play Today – ludologie ve dvoře, 2018
Naše doba masivní demokratizace všudypřítomné digitální sféry radikálním způsobem proměňuje vnímání veřejného prostoru jako takového. Chováme se stále stejně, jako jsme se chovali po celá tisíciletí – pohybujeme se přirozenou nebo městskou krajinou, vzájemně se ovlivňujeme s okolním prostředím a rozpoznáváme jeho role a funkce. Naproti tomu všeobecně rozšířená digitální rozhraní nám umožňují nořit se čím dál hlouběji do paralelního prostoru, který vytváří plně virtuální prožitek a realitu, přitom se probíráme nekonečnou záplavou příspěvků na Instagramu nebo si za chůze kontrolujeme e-maily. Viktor Dedek se zaměřuje na jedno konkrétní pole digitální imaginace: herní průmysl, vnímaný jako mezigenerační fenomén.
Dedek se rozhodl sloučit dvě roviny existence – realitu městské krajiny s charakterem a specifickými pravidly různých počítačových her. Prožitek z hraní přenáší z obrazovky do ulic. Výsledek tohoto pokusu se pohybuje na pomezí performance, literatury, divadla a sochařství.

Během Festival m³ / Umění v prostoru se uskuteční série událostí, z nichž každá bude postupně odhalovat určitý příběh, podobně jako když sledujete televizní seriál.

Stejně jako u většiny her je i zde do určité míry zachována linearita, byť konstantně přerušovaná. Každá událost se tak vyznačuje společným výchozím bodem, který se pravděpodobně stane zároveň i cílem. Jako tento výchozí bod si Dedek zvolil nenápadný dvůr, který slouží jako průchod mezi dvěma ulicemi. Dvůr pro autora symbolizuje předdigitální éru, kdy děti hrály vlastní hry, ještě před tím, než se přesunuly do chráněných zón mentálních dvorů, prostorů mezi nimi a jejich obrazovkami.
Každá událost po sobě zanechá stopu ve formě sochy a text představený v podobě novin. Obě tato média opět odkazují na předdigitální éru a její kontrast s naší přítomností.

Viktor Dedek se narodil v roce 1993. Žije a pracuje v Praze. Dedek je studentem sochařského ateliéru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jeho práce vychází z přesných strategií sémiotické analýzy prostřednictvím sochařského média. Jeho nedávno probuzený zájem o divadlo a performance doplňuje jeho dřívější instalace v syntéze romantické poetiky s pragmatickým konceptualismem. Své práce vystavoval v pražské Galerii Jelení a zúčastnil se řady skupinových výstav, například v Galerii hlavního města Prahy, Domě umění města Brna a Galerii AVU v Praze.