Villa 651/8
Vytvořeno: 25. 9. 2013 od Ateliér sochařství

Villa 651/8

Villa 651/8

V RÁMCI FESTIVALU - ŽIVÉ MĚSTO DEJVICE
Opening 25., culmination 28. od 18:00 otevřeno 26. 09.- 28. 9. od 14:00-19:00,
29. 9. 15:00- 18 :(( ?  
Kde: Běhal Fejér Institute
Pevnostní 651/8
Home of The Běhal Fejér Institute


Výstava je oživením ducha staré vily číslo 651 ve čtvrti Ořechovka. Výstava je ochutnávkou uměleckých děl napříč volným a užitým uměním.
Zašlá krása, historické techniky v nových uměleckých směrech, lesk křišťálů, pachuť temných vizí... Přijďte proplout atmosférou tohoto unikátního prostoru...

Vystavující: Jan Bigas, Peter Fabo, Jonáš Rosůlek, Michal Kohút, Mark Paul Divo, Janja Prokič, Markéta Jáchimová, Kurt Gebauer, Michaela Mertlová, Monika Krobová, Štěpán Čapek, Matouš Lipus, Stano Karoli, Stanko & Sequens art, TyFormy a další.

Otevřeno: 25.–29. 9. 14 až 19 hod., 27. a 28. 9. doprovodný program (sledujte tento web)

http://www.zive-mesto.cz/2013/72-pevnostni-651
http://behalfejerinstitute.wordpress.com/