Výstavy v ateliéru 004
Vytvořeno: 18. 10. 2013 od Ateliér sochařství

Výstavy v ateliéru 004

Výstavy v ateliéru 004 v ZS a LS 2013/14

 

1. skupina 31. 10.

Kurátor: Jitka Šosová (UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky)

Martina Kocmanová (FAVU) stáž

Vojtěch Rada (UMPRUM, Architektura II) stáž

Tatiana Nikulina (1. ročník)

Stanislav Karoli (6. ročník)

Anna Ročňová (4. ročník)

 

2. skupina 14. 11.

Kurátor: Anežka Bartlová (UMPRUM, Katedra dějin umění a estetiky)

Pavla Dundálková (AVU)

Jan Žaloudek (UMPRUM, Architektura I)

Michal Voborník (1. ročník)

Tereza Erbenová (6. ročník)

Jan Boháč (6. ročník)

 

3. skupina 5. 12.

Kurátor: Tomáš Svoboda (doktorand)

Tereza Melková (UMPRUM, Architektura II)

Rudolf Samohejl 
(6. ročník)

Aleš Novák 
(6. ročník)

Kristián Kitzberger (1. ročník)

Jana Němcová (3. ročník)

 

4. skupina LS březen

Kurátor: Sláva Sobotovičová (doktorandka)

Barbora Dayefová 
(2. ročník)

Štěpán Soukup 
(6. ročník)

Veroni
ka Přikrylová 
(4. ročník)

Jan Vítek (6. ročník)

Viktor Dedek (1. ročník)

 

5. skupina LS květen

Kurátor: Jan Haubelt

Matěj Bílek (1. ročník)

Markéta Jáchimová
 (4. ročník)

Tereza Šimková (4. ročník)

Stanislava Karbušická (6. ročník)

Matouš Lipus
 (5. ročník)

Petra Šípková (6. ročník)

 

výstava v ateliéru