Walking Kúros / Barbora Dayef
Vytvořeno: 9. 6. 2018 od Ateliér sochařství

12. 6. - 6. 7. 2018
Walking Kúros / Barbora Dayef

Instalace pojmenovaná Walking Kúros představuje zhmotněnou esenci Barbořiných zážitků z pobytu v Athénách, vznikající na principu evokace typických historických a kulturních odkazů, s nimiž autorka již delší dobu stabilně pracuje. V malém prostoru galerie, který má k dispozici, se prostřednictvím neotřelých parafrází ikonických vizuálních prvků snaží navodit celkovou atmosféru města, jehož součástí je vedle historických památek i všudypřítomný turismus. Vedle obecnějších společenských konotací ji však zajímá i vlastní architektonická stránka věci a vlastnosti konkrétního použitého materiálu, jímž se v daném momentě zaobírá, deformuje ho a převáří k obrazu svému. Výstava je v tomto ohledu výsledkem osobité reflexe procesu stárnutí, pozvolné degradace a nejen materiální ale i mentální proměny probíhající po staletí až do současnosti.

Výstava je třetí v řadě v rámci výstavního bloku “Obsese” materialitou?
Výstavy a doprovodný program napříč celým blokem se zabývají aktuální problematikou vztahu moderních technologií a “tradičních” výtvarných médií, přičemž se snaží z různých úhlů pohledu nastínit otázku, do jaké míry mohou být některá média vnímána jako tradiční a jak se vyrovnávají s technologickým pokrokem na poli výtvarného umění. Hlavním tématem se tak stává práce s hmotou, obsahový a materiální kontext díla společně s novými přístupy a možnými reakcemi v médiích jako je malba, kresba či socha.

Vernisáž bude probíhat tentokrát netradičně v úterý v prostorách na Luční 54 od 19:00. 
Srdečně zveme a těšíme se! Součástí bude opět i bohaté občerstvení!

Kurátoři výstavy: Dana Dvořáková a Pavla Maslejová
Grafický design: Tereza Bierská