Vytvořeno: 18. 10. 2018

Zkouška rýčem
Edith Jeřábková, Dominik Lang, Jan Haubelt a další

25. 10. – 2. 12. 2018
vernisáž: 24. 10. 2018 v 18 hodin

Entrance Gallery, Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov

otevřeno: čt–ne 12.00 –18.00

 

Pedagogové Ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se představí na výstavě Zkouška rýčem. Jejich instalace je prostorem k otevřené výzvě a dává prostor i studentům a absolventům jejich ateliéru. V rámci akce bude zároveň pokřtěna publikace Season Five -– An Assortment of Contributions on Themes of Land, Art, and Commons, na které spolupracovali studenti ateliéru sochařství a berlínské Akademie výtvarných umění.

Pohybujeme se společně v prostředí galerií a školy. Třetím místem, kde nás můžete najít, je zahrada, les, park. Mohlo by se dlouho hovořit o matce přírodě, od které se máme učit a Michel Serres to říká dokonce imperativně. No jo, ale co je dnes ta příroda, od které se máme učit. Je to ta modifikovaná člověkem a důsledkem jeho ustavičné práce nebo nějaká představa jejího panenského předstupně? Jako bychom se měli začít učit znovu, odučovat se a učit souběžně. Dříve měly školy a kláštery své zahrady, také pražská botanická zahrada a její minulost je spojena se školstvím. Čím dál víc ale utíkáme do zahrad pro zdraví a odpočinek. Zahrady, plody, semena, invazivní rostliny slouží aktuálně k symbolickým zobrazením a kulturním studiím migru- jící a usazené společnosti. Šlechtění a edukace mohou snadno znamenat jak úžasné úspěchy a výnosy, tak také náchylné a na péči závislé jedince. Proto my jednoduše vyrážíme ven a další mnohé symbolické významy školení a pěstění necháme na těch, kteří je budou chtít hledat v galerii.

Za konzultaci děkujeme Botanické zahradě Univerzity Karlovy, Tomášovi Uhnákovi a našim studentům. Za pomoc pak panu Zděňkovi Hradilákovi, zahradníkovi Břevnovského kláštera. Za spolupráci děkujeme Petrovi a Jakubovi Buřilovi (Ovocné a okrasné školky, Horní Beřkovice).

Kurátorka / Tereza Jindrová