Art dialog 2016 - meziprostory
Vytvořeno: 5. 10. 2016 od Ateliér supermédií

Výstava z Mezinárodního sympozia probíhá na sýpce v Klenové od 20. do 30. září. Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog-Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol v sýpce na Klenové. Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v inspirativním prostoru Sýpky a jejím okolí. Tato spolupráce je postavena na vzájemném předávání zkušeností jak studentských tak pedagogických a na konfrontaci živého umění ve stejném čase a stejném prostředí v rámci krásné a inspirativní západočeské přírody. Sympozia se zúčastnily tyto  školy: Kunst Akademie Dusseldorf,  Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, UMPRUM Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.

Za UMPRUM se akce zúčastnil asistent Ateliéru supemédia Milan Mikuláštík společně se studenty magisterského programu Marií Lukáčovou a Alešem Hvízdalem. 

 

Art dialog 2016 - meziprostory

2. 10.–31. 10. 2016

 

Galerie Klatovy / Klenová
sýpka v areálu hradu Klenová