MgA. Jan Hladil

MgA. Jan Hladil

Zařazení / Funkce
Supermédia / Absolvent
Supermédia / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Supermédia, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), absolvované 2012
ateliér Supermédia, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), absolvované 2016