Klára Boudová

Klára Boudová

Zařazení / Funkce
Supermédia / Student
Studium probíhající
ateliér Supermédia, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 3. ročník