Radovan Kissoczy

Radovan Kissoczy

Zařazení / Funkce
Supermédia / Student
Studium probíhající
ateliér Platforma hostuj.pedagoga, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Výtvarná tvorba (8206T108), 2. ročník