Book Proposal / Představa o knize
Vytvořeno: 2. 4. 2019 od Katedra volného umění

Book proposal / Představa o knize

11. 4. – 12. 4. 2019

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80/3, Praha 1, Ateliér sochařství, místnost 004

 

Ateliér fotografie I a Katedra volného umění připravily pásmo přednášek českých a zahraničních grafických designerů a fotografů, k tématu [Představa o knize], které je součástí doktorandské práce Viktora Kopasze.
V rámci sypozia vystoupí přední kapacity v oboru jako Peter Puklus, Joachim Schmid, Johannes Schwartz nebo David Carson.

 

Program

čtvrtek 11. 4. 2019 od 17 hodin

Jan Brož / Adéla Svobodová

Grafická designérka Adéla Svobodová společně s umělcem Janem Brožem vnímají knihu nejen jako na objekt určený ke grafické úpravě, ale i jako médium se svou vlastní přítomností, minulostí a budoucností. Médium, které definuje struktury, formáty informací i druhy vizuálního obsahu.

http://adela-pauline.net

http://www.janbroz.cz

 

Joachim Schmid (D)

Joachim Schmid je berlínským umělcem, který svou kariéru začal jako nezávislý kritik a vydavatel magazínu Fotokritik. Vlastní uměleckou tvorbu založil především na nalezených fotografiích a obrazech pocházejících z veřejných zdrojů, přičemž nyní prezentuje svoje knižní díla s využitím technologie tisku print-on-demand. Princip self-publishingu považuje jako prostředek umělecké praxe.

http://www.lumpenfotografie.de

  

Jolana Sykorová

Jolana Sýkorová je grafickou designérkou působící v Amsterdamu. Zajímá se o používání self-created nebo neobvyklých tiskových a vazebných technik, a za účelem hledání nových forem do nich integruje čtenářovou perspektivu a fyzičnost média.

http://jolanasykorova.info

 

Johannes Schwartz (D)

Fotograf Johannes Schwartz inicioval ve spolupráci s grafickými designéry Experimental Jetset pokračující sérii publikací s názvem High Series, které vycházejí vždy u příležitostí Schwartzových výstav, ale v žádném případě neplní funkci katalogu, nýbrž tvoří nedílnou součást výstavy a fungují jako přidaná dimenze prostoru. 

https://johannesschwartz.com

 

pátek 12. 4. 2019 od 14 hodin

Peter Puklus (HU)

Peter Puklus je jedním z nejvýznamnějších současných mladých maďarských umělců, který v uplynulých letech propojil několik teritorií umělecké tvorby, od fotografie až po sochařství, či kresbu a malbu. Většina z těchto projektů pak vedla k neortodoxním knižním projektům.

http://peterpuklus.com/


Adam Uchytil

Adam Uchytil je grafickým designérem, který se dlouhodobě věnuje vytváření autorských knih v elektronickém prostředí. Projekt Book.sys zkoumá možnosti webového rozhraní jako platformy pro tvorbu a distribuci autorské e-knihy.

http://www.adamuchytil.cz

 

David Carson (USA)

David Carson, legenda světového grafického designu, je známý především pro jeho inovativní přístup k designu časopisů s použitím experimentální typografie z 90. let. Carson byl uměleckým ředitelem časopisu Ray Gun, ve kterém propojoval mnoho netradičních obrazových a typografických přístupů. Současně prezentuje svoji novou autorskou knihu s názvem nucollage.001 pro Barcelona Museum of Contemporary Art.

https://haimney.com/product/collages-by-david-carson/

 

 

diskuze moderuje Laura Amann

Všechny přednášky budou v anglickém jazyce.

http://significantother.art

 

 

Prokjekt byl podpořen z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2019