Take Care
Vytvořeno: 21. 8. 2018 od Katedra volného umění

Filip Dvořák z Ateliéru malby, Katarína Hudačinová z Ateliéru fotografie a absolvent Ateliéru sochařství UMPRUM Matouš Lipus se účastní prvního ročníku uměleckého festivalu Take Care.

Festival Take Care, pořádaný spolkem Umělecká platforma Karavana ve spolupráci s českou provincií řádu Menších bratří františkánů, zahrnuje výstavu s volně navazujícím doprovodným programem, která reaguje na světovou výzvu papeže Františka. Ten vyhlásil 1. září jako Světový den modliteb za péči o stvoření, jenž má tradici již od roku 1989. Vybraní umělci reflektují aktuální otázky týkající se životního prostředí, vztahu ke stvoření, a svými postoji tak přispívají do celkové debaty k tomuto tématu. Odpovídají přímo i nepřímo na papežovu výzvu, která se inspiruje také životem zakladatele františkánského řádu a milovníka přírody, svatého Františka z Assisi.

Festival je první známou uměleckou akcí v České republice, která se vztahuje k papežově výzvě. Výchozím bodem akce je samotné umístění festivalu. Výstava bude probíhat od 17. 8. do 2. 9. 2018, uskuteční se v ambitech františkánského kláštera a  v  prostorově zajímavé františkánské zahradě. Účast na výstavě přislíbili čerstvě etablovaní umělci, ale i ti, kteří se teprve na české umělecké scéně prosazují. Jsou jimi Johana Merta, Anna Hulačová, Barbora Kolouchová, Filip Dvořák, Róbert Palúch, Matouš Lipus a Katarína Hudačinová. Dále členové spolku Umělecká platforma Karavana Aleš Novák a Hedvika Benáková. Čestným hostem je Věra Nováková. Návštěvníci se setkají s těmito
uměleckými přístupy: malbou, sochou, instalací, site specific instalací a intervencí. Výběr umělců a koncepci výstavy v ambitech zaštiťuje Šárka Telecká a v zahradě Aleš Novák. Architektem výstavy je Jan Paclt.