Vzorový test - teoretická část přijímacího řízení

Teoretický test je součástí druhého kola přijímacího řízení. Abyste věděli, co této části přijímaček čekat a jak se připravit, máme pro vás k dispozici vzorový test.

 

1/ Jaký stylový termín byste použili pro zobrazené dílo? 

A klasické řecké umění

B helénistické umění

C byzantské umění

D umění baroku

 

2/ Vyberte přiměřenou charakteristiku zobrazeného díla. Čeho chtěl umělec dosáhnout?

A silného dramatického účinku

B harmonie a vytříbenosti

C líbeznosti a lichotivého pojetí

D vystižení podoby jednotlivých aktérů výjevu

 

3/ Pro které město byla vytvořena následující mozaika?

A Praha

B Florencie

C Ravenna

D Athény

 

4/ Kdo je autorem následujícího obrazu? 

A Michelangelo

B Leonardo da Vinci

C Raffael

D Donatello

 

5/ Na počátku kterého století byl tento obraz namalován?

A 14. století

B 15. století

C 16. století

D 17. století

 

6/ Kdo byl autorem následujícího architektonického díla?

A Bramante

B Michelangelo

C Palladio

D Parmigianino

 

7/ Čemu tato budova sloužila? 

A divadlo

B kostel

C koncertní sál

D soukromá vila

 

8/ Kde působil malíř Jan Vermeer?

A Bruggy

B Antverpy

C Haag

D Delft

 

9/ Kdo je autorem následujícího obrazu?

A John Constable

B William Turner

C Caspar David Friedrich

D William Blake

 

10/ K jakému stylu se tato malba řadí?

A klasicismus

B romantismus

C realismus

D symbolismus

 

11/ Kterého autora se týkají následující charakteristiky? 

Usiloval o umění, které by mělo něco z majestátnosti a velebnosti Poussinových obrazů. Chtěl vyjádřit pocit trojrozměrnosti a hloubky bez konvenčního kreslířského umění. Dobíral se smíření impresionistických metod s potřebou řádu.


 A Paul Cézanne

B Vincent van Gogh

C Pablo Picasso

D Henri Rousseau

 

12/ Co patřilo mezi hlavní inspirace Paula Gauguina?

A mimoevropské prostředí

B antická tradice

C svět módy

D vize budoucnosti

 

13/ Který z následujících autorů nebyl Gauguinovým vrstevníkem?

A Paul Cézanne

B Vincent van Gogh

C Pablo Picasso

D Henri Rousseau

 

14/ Ve kterém městě stojí vyobrazená budova?

A Dessau

B Vídeň

C Berlín

D Darmstadt

 

15/ Které z následujících slov se vyskytuje v názvu této budovy?

A Merz

B Secese

C Bauhaus

D Akademie

 

16/ Kdo byl autorem knihy O duchovnosti v umění?

A Vasilij Kandinskij

B Henri Matisse

C Oskar Kokoschka

D Andrew Reinhard

 

17/ Kterou techniku si oblíbili kubisté?

A mozaika

B frotáž

C vitráž

D koláž

 

18/ Kdo je autorem následujícího uměleckého díla? 

A Alexander Calder

B Henry Moore

C Alberto Giacometti

D Paul Klee

 

19/ Vyberte přiměřenou charakteristiku tohoto díla. 

A umění jasnosti a disciplíny

B abstraktní vize kosmu

C zachycení podstatného a trvalého

D zachycení hry světla a mihotavých barev

 

20/ Kdo z následujících umělců byl představitelem „akčního malířství“?

A Jackson Pollock

B Kurt Schwitters

C Lucian Freud

D David Hockney

 

21/ Jmenujte významné současné představitele oboru, který chcete na UMPRUM studovat.

 

22/ Kteří z významných představitelů toho oboru působili nebo působí na UMPRUM?

 

23/ Napište, jaká významná událost se v tomto oboru odehrála v nedávné době.

 

24/ Napište, jakou knihu o tomto oboru jste četl/četla.

 

Obrazová část testu

1/ Jaký stylový termín byste použili pro zobrazené dílo?

3/ Pro které město byla vytvořena následující mozaika?

4/ Kdo je autorem následujícího obrazu?

6/ Kdo byl autorem následujícího architektonického díla?

9/ Kdo je autorem následujícího obrazu?

14/ Ve kterém městě stojí vyobrazená budova?

18/ Kdo je autorem následujícího uměleckého díla?