Zprávy

Září 2021

vychází 5. října 

Civilizovaná žena

Vytvořeno: 27. 9. 2021
výstava 

A4 - PROTOTYP

Vytvořeno: 17. 9. 2021
Výstava v rámci Designbloku 21 

ATELIÉR K.O.V. – INSPIRACE ARCHITEKTUROU

Událost: 23. 9. 2021 - 7. 11. 2021
Gratulujeme 

Velký úspěch studentů UMPRUM v cenách Czech Design Award 2021

Vytvořeno: 16. 9. 2021
Doprovodný program 

Dráty, kloubky, nitě - Loutka v ateliéru animace na UMPRUM

Událost: 18. 9. 2021
 

Školní ateliér - Dolce Vita o nadějných studentech

Vytvořeno: 15. 9. 2021
výprodej 

VÝPRODEJ V GALERII UM OBNOVEN

Vytvořeno: 15. 9. 2021
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č. 8/2021 - o stanovení výše prospěchového stipendia za dosažené studijní výsledky

Vytvořeno: 14. 9. 2021
Konference 

VII. Sjezd historiků a historiček umění

Událost: 23. 9. 2021 - 25. 9. 2021
festival 

Knihex 2021

Událost: 18. 9. 2021
Kurzy pro veřejnost 

Kurz kresby a malby - zimní semestr 2021/22

Událost: 4. 10. 2021 - 20. 12. 2021
NERD 

Výsledky 1. výzvy programu NERD

Dne 2. 9. 2021 proběhlo hodnocení projektů přihlášených do 1. kola soutěže NERD (Network of Excellence in Research for Doctoral Degree Students) zaměřené na podporu výjimečných výzkumných projektů studentů doktorského studia UMPRUM, který je financován v rámci projektu OP VVV Zkvalitnění interních grantových projektů na UMPRUM (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946).

 

Do prvního kola se přihlásilo 5 projektů. Grantová komise rozhodla o plné podpoře ve výši 399 300 Kč projektu The Effects of Typeface Design on Legibility and Reading Time.

 

Všem uchazečům děkujeme za účast v soutěži.

 

Zápis z jednání grantové komise naleznete v příloze.

 

Vytvořeno: 11. 9. 2021
Napsali o nás 

Unique Client na stránkách Heroine

Vytvořeno: 10. 9. 2021
Výstava v Itálii 

Směsi/ Mixtures Vendulky Prchalové na Venice Glass Week

Událost: 4. 9. 2021 - 12. 9. 2021
Výstava v Itálii a velký úspěch 

Klára Horáčková součástí úspěšné výstavy Czech Glass, Quo Vadis?!

Událost: 4. 9. 2021 - 3. 10. 2021
Pedagog v zimním semestru 21/22 

Hostujícím umělcem UMPRUM v zimním semestru 21/22 je Matt Mullican

Vytvořeno: 10. 9. 2021
Módní přehlídka 

Nedělní program MBPFW 2021 patřil Ateliéru designu oděvu a obuvi

Vytvořeno: 9. 9. 2021
Výstava 

Jan Kvíz - Rafťáci

Událost: 15. 9. 2021 - 27. 10. 2021
Post-doc/post-mag 

VYHLÁŠENÍ 8. VÝZVY PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašuje výběrové řízení do programu podpory mladých umělců a badatelů.

 

Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa jsou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů. Výzva je vypsána na 4 pracovní místa se zkráceným úvazkem 0,5 na dobu jednoho roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry/ateliéru. Významnost a podstata spolupráce s vybraným ateliérem/katedrou musí být zřejmá z podané přihlášky (příloha „Doporučení vedoucího ateliéru či katedry“ – viz níže).

Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:
Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení (pozn.: do této soutěže se tedy mohou hlásit studenti, kteří ukončili studium v roce 2018 a později, bez ohledu na přesné datum ukončení).

/ Náplň práce:
Řešení předloženého projektu v úzké spolupráci s ateliérem či katedrou.

/ Uchazeči předloží:

 •  badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:

  • popis tématu
  • souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru
  • harmonogram řešení
  • popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění
  • očekávaný výstup
 •  své CV
 •  doporučení vedoucího ateliéru či katedry s podpisem

 

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2021.

Deadline pro podání přihlášek: do 23:59 hodin 10. října 2021.

 Přihlášky posílejte elektronicky na adresu: eliska.naroznikova@vsup.cz. V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na výše zmíněné adrese.

 

Vytvořeno: 9. 9. 2021
Gratulujeme 

Úspěch studentů a Nakladatelství UMPRUM v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020

Vytvořeno: 9. 9. 2021

Srpen 2021

Počkejte prosím...

Červenec 2021

Počkejte prosím...

Červen 2021

Počkejte prosím...

Květen 2021

Počkejte prosím...

Duben 2021

Počkejte prosím...