Zprávy

Prosinec 2019

 

Vojtěch Hlaváček s Page Five oživili časopis Opus

Vytvořeno: 13. 12. 2019
Artist Talk 

Lawrence Lek

Událost: 19. 12. 2019
Geniálně ošklivá - co na to studenti našeho ateliéru 

?!

Vytvořeno: 13. 12. 2019
Výstava Galerie NIKA 

DUNA: Adaptus: POS

Událost: 19. 12. 2019 - 19. 1. 2020
 

Ateliér architektury III prezentuje projekty ve Vídni

Vytvořeno: 12. 12. 2019
Přednáška 

Sam Lewitt: Potíže s popisem

Událost: 16. 12. 2019
Úspěch 

Lenka Glisníková na STARTPOINT 19

Událost: 11. 12. 2019 - 16. 12. 2019
Instalace 

Duch Vánoc - Tomáš Rachunek a Matěj Matouš

Událost: 5. 12. 2019 - 13. 1. 2020
Směrnice rektora 

Směrnice rektora č.9/2019 - Statut a Jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu

Vytvořeno: 11. 12. 2019
Výstava 

Výstava 80´svoboda / Ateliér fotografie II UMPRUM

Událost: 14. 12. 2019 - 16. 2. 2020
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Miroslav Vodrážka: Výtvarné umění – nebezpečí pro rozum

Událost: 17. 12. 2019
Spolupráce 

Karafa pro Nadační fond Veolia

Vytvořeno: 10. 12. 2019
Přednáška a workshop 

Tradiční japonská keramika raku

Událost: 14. 12. 2019
Předvánoční market v Galerii UM 

UMPRUMSHOP - re-think, re-cycle, up-cycle

Událost: 17. 12. 2019 - 21. 12. 2019
Předvánoční market 

Knihařské Vánoce

Událost: 19. 12. 2019
Výstava Galerie 207 

David Nosek - Feed Me Like a King

Událost: 10. 12. 2019 - 17. 12. 2019
 

VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2020

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyzývá své akademické pracovníky k předložení projektů do Akademické grantové soutěže pro rok 2020.
 
Akademická grantová soutěž UMPRUM je určená k podpoře projektů, které vycházejí z priorit stanovených v Dlouhodobém záměru UMPRUM pro roky 2016-2020.
 
Metodické a organizační postupy, podmínky podávání grantových přihlášek, stanovené okruhy, do kterých je možné přihlášky podávat, způsoby a kritéria jejich hodnocení a výběru a podmínky poskytování finančních prostředků určených k podpoře jsou uvedeny v Pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM (ke stažení).
 
Návrhy projektů se podávají ve struktuře předepsané na Formuláři pro Akademickou grantovou soutěž. Povinnosti řešitele jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 
Způsob a termín podání
 
Projekty podávají řešitelé v tištěné podobě a elektronicky, a to nejpozději do 17. 1. 2020. Žádosti doručte k rukám Barbory Sobańské, 1. patro, místnost č.110, a zašlete na e-mail AGS@vsup.cz.
 
Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na webových stránkách UMPRUM a informační tabuli rektorátu UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce.
Vytvořeno: 6. 12. 2019
Výstava 

Barbora Procházková a Lenka Vacková na RE-VELVET

Událost: 30. 11. 2019 - 1. 12. 2019

Listopad 2019

Počkejte prosím...

Říjen 2019

Počkejte prosím...

Září 2019

Počkejte prosím...

Srpen 2019

Počkejte prosím...

Červenec 2019

Počkejte prosím...

Červen 2019

Počkejte prosím...

Květen 2019

Počkejte prosím...