Zprávy

Květen 2017

Call for Entries 

Designers in Residence Kortrijk 2017

Vytvořeno: 25. 5. 2017
Umělecká rada 

UMĚLECKÁ RADA 26.5.2017 - ZRUŠENA

Informujeme, že Umělecká rada, která se měla konat 26.5.2017, byla kvůli nedostatečné účasti zrušena.

O náhradním termínu se jedná.

Vytvořeno: 25. 5. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na kmenového pedagoga v Ateliéru hostujícího pedagoga

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru

Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

 

Kmenový pedagog (Cz) [1] v Ateliéru hostujícího pedagoga (En) [2] na Katedře volného umění

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM,

který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedoucích osobností ateliérů.[3]

 

Náplň práce:

Kmenový pedagog (Cz) je kmenovým zaměstnancem školy. Stává se hlavním pracovním partnerem hostujícího pedagoga (En) po dobu jednoho,

či dvou semestrů (není-li forma angažování významné mezinárodní umělecké osobnosti dojednána v konkrétním případě jinak),

kterému pomáhá zapojit a rozpracovat konkrétní pedagogický záměr do prostředí UMPRUM.

Kmenový pedagog (Cz) má na starosti administrativní agendu ateliéru a nezbytnou komunikaci s vedením školy.

 

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uměleckém (ev. uměnovědném) oboru

·         oborová praxe

·         znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni C1 evropského referenčního rámce - tzv. „Pokročilý“,

      který rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.

      Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.

·         pedagogická praxe vítána

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

 

Kontaktní údaje:

zašlete / odevzdejte nejpozději do 23. 6. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

 

Průběh výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 26. 6. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči,

kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 28. 6. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 27. 7. 2017.

 [1] Vedoucí pedagog (Cz) má na starosti administrativní agendu ateliéru a nezbytnou komunikaci s vedením školy. Je hlavním partnerem významným mezinárodním umělcům v roli hostujících pedagogů,

kterým pomáhá zapojit a rozpracovat konkrétní pedagogický záměr do prostředí UMPRUM. Vedoucí pedagog (Cz) je pevnou součástí katedry, s kterou spolupracuje při přijímacích řízení – PŘ,

dojednává příslušnost studentů v rámci ateliérů katedry pro dané období, účastní se hodnotících komisí s ohledem na konkrétní program hostujícího pedagoga.

[2] Hostující pedagog (En) ve speciálním pro tento účel zřízeném ateliéru na Katedře volného umění, je mezinárodně uznávaná umělecká osobnost, kterou zve katedra,

resp. škola ke spolupráci na dobu jednoho, či dvou semestrů (není-li forma angažování významné mezinárodní umělecké osobnosti dojednána v konkrétním případě jinak).  

[3] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha.

Vytvořeno: 25. 5. 2017
Výstava 

Lukáš Novák NEW! NEW!

Vytvořeno: 23. 5. 2017
 

Zrušení konzultací Martiny Pachmanové 23. 5. 2017

Konzultační hodiny Martiny Pachmanové se 23. 5. nekonají. Jiný termín je možné dohodnout emailem. 30. 5. se konzultační hodiny M. Pachmanové konají výjimečně dříve, a to od 13 do 14.30 hodin.

Vytvořeno: 22. 5. 2017
vychází 6. června 

Co bylo Československo?

Vytvořeno: 22. 5. 2017
vystoupení 

Barbora Dayef a Sláva Sobotovičová: Odmorište 007 /REST STOP 007

Událost: 22. 5. 2017
komentovaná prohlídka výstavy 

Malá finisáž: komentovaná prohlídka výstavy Co je za zdí

Událost: 21. 5. 2017
výstava 

Anna Ročňová — Vějíř

Událost: 16. 5. 2017 - 21. 5. 2017
 

2. VÝZVA PROGRAMU POST-DOC/POST-MAG

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM vyhlašuje druhou výzvu v programu podpory mladých umělců a badatelů.

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

VÝSLEDKY 2. KOLA AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

Vytvořeno: 19. 5. 2017
Výstava 

Studenti A4 vystavují výsledky své semestrální práce Aldis Hradec Králové v rámci výstavy soutěžních návrhů architektonických studií na sídlo ČSOB v Hradci Králové.

Vernisáž proběhne 22.5.2017 ve foyer kongresového centra Aldis
(Eliščino nábřeží 375, Hradec králové)

Vytvořeno: 19. 5. 2017
 

Pozvánka na doktorské kolokvium 8. 6. 2017

Dovolujeme si Vás pozvat ke kolokviu studentů doktorského studijního programu Výtvarná umění a Teorie a dějiny výtvarných umění.

Zkouška proběhne 8. června 2017 v posluchárně č. 215. Harmonogramy naleznete v příloze.

Vytvořeno: 19. 5. 2017
Gallery Weekend Prague 

Galerie UM má otevřeno i v neděli 28. 5.!

Událost: 26. 5. 2017 - 28. 5. 2017
Přednáška 

Josephine Pryde: A Brush With Turner

Událost: 23. 5. 2017
 

Informace k přijímacímu řízení 2017/18 do doktorského studia

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

 

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno v úterý 30. května v 9:00 v učebně č. 215, kdy uchazeči absolvují test z anglického / německého / francouzského jazyka.

31. května od 9:00 v místnosti č. 215 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 30. května v odpoledních hodinách.

Vytvořeno: 16. 5. 2017
Prezentace v New Yorku 

NYC x DESIGN: Academy/ Reality

Událost: 25. 5. 2017
Výstava 

Jiří David : Nadměrná specializace plodí smrt

Událost: 17. 5. 2017 - 17. 6. 2017
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru ilustrace a grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru ilustrace a grafiky a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 9. 6. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 12. 6. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 16. 6. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 14. 7. 2017.[1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 15. 5. 2017
Gratulujeme 

1. cena pro Kláru Pelouškovou v soutěži Paragone

Vytvořeno: 15. 5. 2017

Duben 2017

Počkejte prosím...

Březen 2017

Počkejte prosím...

Únor 2017

Počkejte prosím...

Leden 2017

Počkejte prosím...

Prosinec 2016

Počkejte prosím...

Listopad 2016

Počkejte prosím...