Zprávy

Duben 2021

 

Harmonogram státních závěrečných zkoušek z dějin umění 22. dubna 2021 UMPRUM

Bude aktualizováno.

Vytvořeno: 12. 4. 2021
vyhlášení grantu / deadline 30. 4. 

dotační řízení / ediční projekty 2022

Vytvořeno: 12. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Mirka Brooks, FORMA studio NY, YALE University, USA

Událost: 15. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Anouk Wipprecht, US/NL

Událost: 12. 4. 2021
Architecture Lecture Series 

Slavo Krekovič, A4 / NEXT Advanced music festival

Událost: 8. 4. 2021
Habilitační přednáška 

Habilitační přednášky Maxima Velčovského a Pavlíny Morganové

Vytvořeno: 7. 4. 2021
A4 semestr léto 2021 

Staroměstské náměstí

Vytvořeno: 7. 4. 2021
On-line výstava 

ČERNÁ LABUŤ - výstava nejnovějších prací Ateliéru fotografie II

Vytvořeno: 7. 4. 2021
Výstava Galerie Nika 

my life be like

Událost: 7. 4. 2021 - 1. 5. 2021
vychází 18. 5. 

Abeceda pro Futuru

Vytvořeno: 7. 4. 2021
Projekt 

Otevřené sbírky

Vytvořeno: 6. 4. 2021
DOTISK / vychází 28. 4. 

Co je designér: věci, místa, sdělení

Vytvořeno: 6. 4. 2021
DRUHÝ DOTISK / vychází 28. 4. 

Typokniha / Průvodce tvorbou tiskovin

Vytvořeno: 6. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Grafický design a vizuální komunikace na Katedře grafiky

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů výběrové řízení na místa níže uvedených akademických pracovníků:

Vedoucí Ateliéru digitální produkt a jeho asistent/asistentka.

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka
 • pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky;
 • portfolio – výběr nejlepších děl, prací (elektronicky);
 • skeny získaných ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně;
 • doklad o předešlém pedagogickém působení, nebo oborové praxi;
 • kontaktní údaje.

 

Zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na adresu nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

 

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021.

Úvazek: plný.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh přijímacího řízení:

Přihlášku do výběrového řízení podávají uchazeč/uchazečka o místo vedoucího/vedoucí i asistenta/asistentky společně.

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

S ohledem na aktuální pandemickou situaci je možné, že veřejná přednáška a diskuze s odbornou komisí i veřejností proběhne on-line. O termínech budou uchazeči/uchazečky informováni v dostatečném předstihu.  

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Výtvarná tvorba na Katedře volného umění

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků, vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Vedoucí Ateliéru s hostujícím umělcem.

Kvalifikační předpoklady:

 

·        VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

·        oborová praxe;

·        znalost anglického jazyka;

·        pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·        skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě o dosažených vědeckých hodnostech;

·        strukturovaný životopis;

·        motivační dopis;

·        portfolio (elektronicky);

·        ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

·        v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

·        kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

 

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

 

S ohledem na aktuální pandemickou situaci je možné, že veřejná přednáška a diskuze s odbornou komisí i veřejností proběhne on-line. O termínech budou uchazeči/uchazečky informováni v dostatečném předstihu. 

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Výběrové řízení 

Výběrové řízení v oboru Architektonická tvorba na Katedře architektury

 

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků, vyhlašuje výběrové řízení na pozici akademického pracovníka:

Asistent/asistentka vedoucího Ateliéru architektury III.

 

Kvalifikační předpoklady:

 

·        VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

 

·        oborová praxe;

 

·        znalost anglického jazyka;

 

·        pedagogická praxe vítána.

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 

·        skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

 

·        strukturovaný životopis;

 

·        motivační dopis;

 

·        portfolio (elektronicky);

 

·        ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);     

 

·        v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

 

·        kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 2. 5. 2021 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, personální oddělení, paní Andree Kartous (andrea.kartous@vsup.cz).

 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021 na plný úvazek (1).

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

 

Průběh výběrového řízení:

 

 

 

Uchazeč/ka bude vybrán/a v souladu s platným vnitřním předpisem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Řádem vývěrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků podle čl. 2, odst. 11.

 

 

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 17. 5. 2021.

 

Vytvořeno: 1. 4. 2021
Reportáž TV nova u nás 

DESI(G)NFEKCE 00:33:44