Zprávy

Únor 2017

Přednáška Galerie 207

GAVU Cheb - Marcel Fišer

Událost: 28. 2. 2017

Konzultační hodiny KTDU pro LS 2016/17

214
Karel Císař / ÚT / 10.30 - 12.00
Kaliopi Chamonikola / ÚT / 14.30 - 16.00

311
Milena Bartlová / ST / 11.00 - 12.30
Martina Pachmanová / ÚT / 14.30 - 16.00
Johanka Lomová / ÚT / 12.10 - 12.40 (případný jiný termín je možný po e-mailové domluvě: johlomo@vsup.cz)

312
Jindřich Vybíral / ÚT / 9.30 - 10.30
Lada Hubatová-Vacková / ST / 15.00 - 16.30
Pavla Pauknerová / ST / 12.15 - 13.45
Jan Wollner / ÚT / 12.00 - 13.00
 
Rektorát
Cyril Říha / ÚT / 14.30 - 16.00
Vytvořeno: 22. 2. 2017
Pražský křest publikace

Růžena Žertová Architektka domů i věcí

Událost: 27. 2. 2017
Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru fotografie

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta

 

27. 2. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér fotografie

11:00 hodin

Mgr. Jaroslav Fišer a Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.

 

11:40 hodin

MgA. Alena Kotzmannová, PhD. a MgA. Tomáš Souček a David Korecký

 

12:20 hodin

ak. mal. Václav Jirásek a MgA. Štěpánka Stein

 

13:00 hodin

doc. MgA. Alexandra Vajd a BcA. Martin Kohout

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

prof. Mgr. Štěpán Grygar

MgA. Filip Šlapal

doc. Anna Daučíková, akad. soch.

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický

 

Vytvořeno: 22. 2. 2017
Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru sochařství

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru sochařství a jeho asistenta

 

27. 2. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér sochařství

10.00 hodin

MgA. Dominik Lang, Mgr. Edith Jeřábková, MgA. Jan Haubelt

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

MgA. Pavla Sceranková, Ph.D

doc. Mgr. Lenka Klodová, PhD.

ak. mal. Tomáš Hlavina

doc. Mgr. ak. mal. Jiří Černický         

 

Vytvořeno: 22. 2. 2017
UMPRUM na Salone Internazionale del Mobile v Miláně

EPHEMERAL_ETERNAL

Událost: 4. 4. 2017 - 9. 4. 2017
Umělecká intervence

Pavlína Jana Lörinczová - Postní plátno

Událost: 1. 3. 2017 - 15. 4. 2017
Nabídka stipendií

ERSTE Foundation – Salzburg letní akademie: Stipendia pro kurátory a umělce, 2017

Vytvořeno: 21. 2. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru designu oděvu a obuvi a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru designu oděvu a obuvi a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 3. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 3. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 3. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 10. 4. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 21. 2. 2017
Výběrová řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru módní tvorby a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru módní tvorby a jeho asistent/ky

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. 3. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 16. 3. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 20. 3. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 10. 4. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 21. 2. 2017

Výsledky výběrových řízení na vedoucí pedagogy vybraných ateliérů (ZS 2016 ÷ 2017)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PEDAGOGY UMPRUM     

 

ZS 2016 ÷ 2017

 

 

 

 

Poznámka:  Každoročně jsou všichni účastníci seznamováni s časovým limitem 20 minut a požadovanou strukturou vystoupení. Očekává se, že kandidát při prezentaci představí svůj názor na obecnou charakteristiku a situaci v oboru, svoji individuální roli v oboru a svoji koncepci výuky - způsob, jak se do výuky promítá jeho vlastní umělecká činnost a zkušenost.

Vytvořeno: 20. 2. 2017
Gratulujeme

Další úspěch na International Fashion Showcase

Vytvořeno: 20. 2. 2017

Poklady ostrova pokladů 10

Vytvořeno: 20. 2. 2017
výstava Galerie 207

Tomáš Alfery - Resuscitace podhoubí

Událost: 20. 2. 2017 - 28. 2. 2017
Workshop

Virtual Composites

Vytvořeno: 18. 2. 2017

VÝSLEDKY AKADEMICKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2017

Vytvořeno: 17. 2. 2017
Nová kniha k 10 letům ateliéru

Kniha POP10 (Poklady Ostrova Pokladů 10)

Vytvořeno: 17. 2. 2017
Poklady ostrova pokladů 10

POP10

Vytvořeno: 17. 2. 2017
Nabídka práce

Učitel odborných předmětů - Grafický design

ART ECON - Střední škola v Praze 9 vypisuje výběrové řízení na kvalifikované učitele odborných předmětů, které vyučujeme v uměleckém oboru Grafický design.

Práce od 1.9.2017 možná v rámci celého nebo částečného úvazku podle aprobace,
příp. i na DPP. Jedná se především o předměty Dějiny výtvarné kultury, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Propagace, Fotografie.

Více o škole na www.artecon.cz, pracoviště Praha.

V případě zájmu posílejte dotazy nebo životopisy na rakova.i@artecon.cz.

 

Vytvořeno: 16. 2. 2017

Leden 2017

Počkejte prosím...

Prosinec 2016

Počkejte prosím...

Listopad 2016

Počkejte prosím...

Říjen 2016

Počkejte prosím...

Září 2016

Počkejte prosím...

Srpen 2016

Počkejte prosím...

Červenec 2016

Počkejte prosím...