Zprávy

Leden 2017

Komentář rektora k aktuálnímu tématu – leden 2017

Některé zásady dobrých vztahů, vzájemného respektu a slušného jednání mezi kolegy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Komentář rektora k aktuálnímu tématu – leden 2017:

Některé zásady dobrých vztahů, vzájemného respektu a slušného jednání mezi kolegy

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

 

(kolegové  -souhrnné označení studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy)

 

Měli bychom přijmout zásadu, že na UMPRUM se nikdo nesmí cítit ponižován, urážen či jinak faulován. To znamená, že nikdo by se neměl na své kolegy vytahovat a služebně či jinak hierarchicky by neměl zneužívat své postavení a bez zábran uvádět kohokoli do trapné, nekomfortní situace.

 

Ale je možné, že ne vždy jsou si lidé vědomi, že tak činí nebo že jejich jednání tak může působit. Když se kohokoli něco dotýká, nejlepší je dát hned na vědomí, že mu to vadí, ale bránit sebe sama bývá někdy velmi obtížné. (viz pravidlo 1.)

Potom je však nezbytné, aby dobře fungovala solidarita, kdy okolí má bezprostředně reagovat na nepřijatelnost urážlivého či jinak nevhodného chování a svého kolegy se zastane. (viz pravidlo 2.)

 

V akademickém prostředí je vzájemný korektiv nezbytný, a kdo chce dlouhodobě obstát, nemůže jej ignorovat. (viz pravidlo 3.)

…………………………

 

A/   Prohlášení studentů, pedagogů, zaměstnanců Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze:

Chceme být společenstvím, které se k sobě navzájem chová slušně a s respektem. To platí obecně a bez ohledu na služební postavení, věk a pohlaví.

 

B/   Pravidla vzájemné - partnerské komunikace na škole:

1.       Upozornění               - Když se nás něco dotýká, dáme to najevo hned, je-li to možné.

2.       Solidarita                    - Jsme-li přítomni, když je někdo uváděn do trapné situace, ponižován,

či jinak faulován, upozorníme na to, i když se nás to zdánlivě netýká – vždy

se nás to týká!

3.       Sebereflexe              - Když nám dá kdokoli najevo, že se ho osobně dotýká něco, co jsme vyvolali a

ani tak nemysleli, není prohrou své jednání následně vysvětlit, přehodnotit

či změnit tak, aby se nikdo necítil být nekorektně zaháněn, s ohledem na

                                          služební postavení, věk a pohlaví do úzkých.

 

C/   Kulturně-historické konotace:

Je nemyslitelné se ohánět křesťanskými a evropskými tradicemi a zároveň tolerovat, když se muži vytahují na ženy (…není nutné rozebírat důvody)! Zejména v prostředí jako je vysoká škola, není možné se vymlouvat na nešťastné příklady z jakékoli společenské či státní úrovně.

(v duchu římského práva odmítněme heslo „…tu quoque“ - volně řečeno „…vždyť oni také“)

 

…………………………

 

Dnes je zjevně namístě opět připomenout pravidla slušného a rovnoprávného jednání mezi studenty, pedagogy a zaměstnanci na UMPRUM a explicitně se k nim přihlásit.

Mimo jiné i proto, abychom pak nedělali bezmocný kompars před stotisícovým hledištěm, někdy i v rolích, které nám byly „autory“ násilně vnuceny. (Tak jsem se cítil já, když jsem byl upozorněn na videoklip Čtvrté vlny. I tady bych ovšem čekal, že se v okolí najde korektiv, který nepřipustí fauly a manipulaci ve jménu jakékoli, třeba i správné ideje. Zde čekám nějaký feedback – viz pravidlo 2. a 3.).

 

Snad všichni jsme už slyšeli o hulvátských atacích v tramvaji, kde se obvykle oběť nejen že nedočká zastání, ale „všichni spíš opustí vůz zadními dveřmi“.

 

Naučme se tomu čelit!

Vytvořeno: 24. 1. 2017
Výstava klauzur v ateliéru Architektura III

Programmable Bending

Událost: 25. 1. 2017 - 30. 1. 2017
a4 klauzura 16/17

Srdečně zveme na výstavu artsemestru!

Vytvořeno: 23. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru fotografie a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru fotografie a jeho asistent

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 24. 2. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 27. 2. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 13. 3. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení na vedoucího Ateliéru sochařství a jeho asistenta

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění, v oboru Výtvarná tvorba na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru sochařství a jeho asistent

Výběrové řízení se koná v rámci nového konceptu opakovaných konkursů na vedoucí pedagogy ateliérů UMPRUM, který má zajistit vysokou kvalitu výuky a konkurenceschopnost vedení ateliéru.[1]

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·         VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         znalost anglického jazyka

·         pedagogická praxe vítána

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·         portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·         ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·         doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 2. 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 24. 2. 2017. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 27. 2. 2017. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 13. 3. 2017.

 [1] Bližší informace ke konceptu VŘ na vedoucí pedagogy viz samostatná příloha

Vytvořeno: 20. 1. 2017
S knihou o typografu Oldřichu Hlavsovi do finále prestižní soutěže!

Fedrigoni Top Award 2017

Vytvořeno: 20. 1. 2017
Výstava

Buzkashi - Tomáš Brabec a Patrik Borecký

Událost: 25. 1. 2017 - 5. 3. 2017
Výstava

Projekt nové technologické budovy UMPRUM v Mikulandské ulici

Událost: 20. 1. 2017 - 14. 4. 2017

Repríza úspěšné výstavy Cizí dům? v Muzeu města Ústí nad Labem

Vytvořeno: 19. 1. 2017

Komentovaná prohlídka výstavy '33 - '29 - '36 - středa 25. 1. od 18 h

Událost: 25. 1. 2017
Výstava klauzurních a semestrálních prací

ARTSEMESTR zima 2017

Událost: 24. 1. 2017 - 29. 1. 2017
Výstava v Ústí nad Labem

Cizí dům? Architektura českých Němců 1848 - 1891

Událost: 20. 1. 2017 - 16. 4. 2017
NOVINKA

Růžena Žertová. Architektka domů i věcí

Vytvořeno: 13. 1. 2017
Výběrové řízení

Výběrové řízení - Typologie veřejných staveb

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje výběrové řízení ve studijním programu M8206 Výtvarná umění, v oboru Architektonická tvorba na místo pedagoga čtyřsemestrálního předmětu Typologie veřejných staveb, který je určen studentům 2. a 3. ročníku  Katedry architektury (úvazek 0,5).

Kvalifikační předpoklady:

·         VŠ vzdělání v uvedeném oboru,

·         oborová praxe,

·         pedagogická praxe – nepovinná,

·         znalost anglického jazyka vítána.

Informace k výuce:

·         počet studentů v jednom ročníku – 14 -16,

·         součástí pracovních povinností jsou mimo jiné i konzultace semestrálních i klauzurních úkolů v jednotlivých ateliérech,

·         účast v hodnotících komisích.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

·         úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·         strukturovaný životopis,

·         koncepce výuky,

·         kontaktní údaje

zašlete / odevzdejte nejpozději do 13. února 2017 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Bc. Kristýny Baumannové (kbauman@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni 2 uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru.

Výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 17. února 2017.

Předpokládaný nástup 1. března 2017.

 

Vytvořeno: 13. 1. 2017
Veřejná debata GHMP

Zapomník

Událost: 25. 1. 2017
Gratulujeme

Aneta Dvořáková získala Young Creations Award na Heimtextil 2017

Vytvořeno: 11. 1. 2017
Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru malby

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru malby a jeho asistenta

 

12. 1. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér malby

11.15 hodin

Mgr. ak. mal. Jiří Černický a Michal Novotný

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

doc. Mgr. Karel Císař, Ph. D.

ak. mal. Jiří Petrbok

Mgr. Tomáš Vaněk, ak. mal.

prof. ak. mal. Jiří David

Událost: 12. 1. 2017
Výběrové řízení

Harmonogram přednášek VŘ Ateliéru keramiky a porcelánu

ˇ

Harmonogram 2. kola výběrového řízení na vedoucího Ateliéru keramiky a porcelánu a jeho asistenta

 

12. 1. 2017, učebna číslo 115

 

VŘ Ateliér keramiky

10.00 hodin

MgA. Maxim Velčovský a MgA. Milan Pekař

 

Všichni uchazeči absolvují 20ti minutovou veřejnou přednášku, při které představí svoji koncepci ateliérové výuky a krátce svoji vlastní tvorbu.

Po prezentaci bude vyhrazen prostor pro veřejnou diskusi s vedením školy, odbornou komisí a přítomné veřejnosti s uchazeči.

 

Žádný z uchazečů se neúčastní prezentace svých konkurentů!

 

 

Složení odborné komise:

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.

BcA. Dita Hálová DiS.

 

Mgr. Jan Wollner Ph.D.

 

Událost: 12. 1. 2017
Nabídka práce

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - kurátor/ka, vedoucí odborného oddělení

Vytvořeno: 10. 1. 2017

Prosinec 2016

Počkejte prosím...

Listopad 2016

Počkejte prosím...

Říjen 2016

Počkejte prosím...

Září 2016

Počkejte prosím...

Srpen 2016

Počkejte prosím...

Červenec 2016

Počkejte prosím...