Zprávy

Červen 2020

 

Konzultační hodiny KTDU v LS 2019/2020

214
Karel Císař / ÚT / 16.00 - 17.30 (domluva předem emailem) 
Klára Peloušková / ÚT / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem) 
Kristýna Péčová / PO / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Michal Vaníček / ST / 16.30 - 18.00 a / ČT / 10.30 - 12.00 (zápis ZDE)
 
311
Milena Bartlová / PO / 9.00 - 10.30 (domluva předem emailem)
Leonora Kitzbergerová / ST / 13.00 - 14.30 (domluva předem emailem)
Johanka Lomová / PO / 10.30 - 11.30
Martina Pachmanová / ÚT / 15.00 - 16.30
Cyril Říha / sabatikl
 

312
Klára Brůhová / ST / odpoledne (konzultace jsou možné po domluvě emailem)
Lada Hubatová-Vacková / ÚT / 15.00 - 16.30 (domluva předem emailem)
Pavla Pauknerová / ČT / 17.00 - 17.45 (domluva předem emailem)
Jan Wollner / rodičovská dovolená
 
Rektorát
Jindřich Vybíral / konzultace jsou možné po domluvě emailem
Vytvořeno: 30. 6. 2020

Březen 2020

domácí práce 

z domu ven #21: Anna Straková

Vytvořeno: 31. 3. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 13/2020 - stipendia pro diplomanty

Vytvořeno: 31. 3. 2020
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č.12/2020 - o mimořádných stipendiích

Vytvořeno: 31. 3. 2020
domací práce 

z domu ven #20: Josef Frühauf

Vytvořeno: 30. 3. 2020
domací práce 

z domu ven #19: Marie Zandálková

Vytvořeno: 29. 3. 2020
domací práce 

z domu ven #18: Iryna Drahun

Vytvořeno: 28. 3. 2020
 

INFORMACE O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM V ROCE 2019

V rámci Studentské grantové soutěže pro rok 2019 bylo podpořeno 25 projektů v celkové výši 1 511 036 Kč. Seznam podpořených projektů a přidělený příspěvek jsou obsaženy v příloze.

 

Vytvořeno: 27. 3. 2020
 

O českém šití roušek ve světových médiích

Vytvořeno: 27. 3. 2020
domací práce 

z domu ven #17: Minh Thang Pham

 

Jiráskova 92, Vodňany 389 01

 

 

Rodinná historie je protkaná mnohými artefakty - tyto jsou nositeli vzpomínek, antropologickým výzkumem o našem žití, sondou do rodinných vztahů, albem nostalgických suvenýrů, jsou předměty společného a osobního, jsou nové, staré a věčné, opotřebované, zapomenuté, nebo up-to-dated - tyto mají dořečenou jen jednu část dějin, jsou tajnou šifrou, tyto jsou legendou a tajemstvím, jsou kỷ niệm, jsou quà lưu niệm.

 

 

 

 

 

Ke stažení na:

Předmět č. 1 

Vytvořeno: 27. 3. 2020
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta / asistentky, asistenta/asistentky Katedry teorie a dějin umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení na akademického pracovníka:

Asistent/asistentka Katedry teorie a dějin umění se zaměřením na design, užité umění a umělecké řemeslo.

Kvalifikační předpoklady:

  • ·        VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – program/obor teorie a dějiny umění;
  • ·        vědecká hodnost Ph.D., nebo studium doktorského studijního programu se zaměřením na teorii a dějiny umění, architektury a designu;

·        vědecko-výzkumná a publikační činnost;

  • ·         pedagogická praxe;
  • ·         aktivní znalost anglického jazyka.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami (přílohy vyjma motivačního dopisu přikládají pouze externí uchazeči) :

  • ·        úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případě dosažených vědeckých hodnostech, nebo potvrzení o studiu doktorského studijního programu 
  • ·         strukturovaný životopis;
  • ·         motivační dopis;
  • ·        přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky
  • ·         doklad o pedagogické praxi;
  • ·         kontaktní údaje.

 

Zašlete doporučeně nejpozději do 26. dubna 2020 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na personální oddělení k rukám Mgr. Ester Oehmové (ester.oehmova@vsup.cz).

 

Nástup: možný ihned

Úvazek: 0,4

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Výběrové řízení proběhne distančním způsobem do 5. května 2020. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději do 7. května 2020.

 

Vytvořeno: 26. 3. 2020
domací práce 

okno #16

Vytvořeno: 26. 3. 2020
domací práce 

okno #15

Vytvořeno: 25. 3. 2020
 

Dopis rektora UMPRUM nejen o studijních záležitostech

Vážení a milí studenti, pedagogové a zaměstnanci,

 

uplynuly již dva týdny od uzavření naší školy v důsledku mimořádných opatření proti šíření koronaviru. V uplynulém čase jsme vám adresovali jen rozhodnutí týkající se minimálního provozu školy a distanční výuky. Dovolte, abych vás nyní po čtrnácti dnech pozdravil méně úředním tónem a popřál vám v této nelehké době pevné zdraví, hodně fyzických a mentálních sil.

 

Pokud vím, k dnešnímu dni není v našich řadách žádný student ani zaměstnanec s onemocněním COVID-19, i když některým z nás byla nařízena karanténa. Jsme v kontaktu i se studenty na zahraničních stážích. Stážisté z nejvíce ohrožených zemí se vrátili do ČR, ale kdo může, účastní se distanční výuky na partnerských školách.

 

Z médií nejspíš víte, že omezený provoz UMPRUM potrvá ještě několik týdnů. Vláda zveřejnila informaci, že uzavření škol by se mělo rušit jako jedno z posledních opatření, a to asi na přelomu května a června. Naše ministerstvo deklaruje, že chce zabránit (ekonomicky náročnému) prodlužování studia a že  nepočítá ani se zkrácením letních prázdnin.

 

Vedení UMPRUM zvažuje různé scénáře zakončení semestru. Zatím počítáme s tím, že v červnu a na počátku července proběhne intenzívní výuka praktických i teoretických disciplín a do léta prodloužíme řádné zkouškové období. Klauzury a obhajoby diplomových prací zřejmě posuneme na září. Promoce proběhnou na konci října.

 

Přijímací zkoušky do oborů Architektonická tvorba a Teorie a dějiny moderního a současného umění chceme uskutečnit na začátku července.

 

Vyloučena však není ani možnost, že by se vysoké školy otevřely až v září. Pro ten případ bychom museli připravit další nouzový scénář.

 

S velkou radostí a s pohnutím přijímám zprávy, že se studenti, absolventi i pracovníci UMPRUM účastní různých dobrovolnických aktivit, především šití roušek, ale také péče o seniory. Jsem hrdý na všechny, kterých se to týká, a moc jim děkuji. Děkuji rovněž všem pracovníkům i studentům UMPRUM za podporu naší snahy o udržení chodu školy, zejména za pozitivní přístup k nestandardním formám výuky. Obzvláště chci poděkovat kolegům a kolegyním, kteří jsou v této složité době ve škole osobně přítomni a zabezpečují její základní funkce.

 

Nechci se pouštět do zbytečného mudrování, ale jako mnozí z vás přemýšlím o současné karanténě jako o šanci. Vypadli jsme ze svých stereotypů a vzdali se různých činností, které se už z malého odstupu jeví jako zbytečné. Možná si ostřeji uvědomujeme, co je pro nás opravdu důležité a co jen pěna dní. Využijme ztišení kolem sebe k vnitřnímu úklidu. Věnujme soustředěné síly těm tvořivým činnostem, které jsme v každodenním shonu ke své škodě zanedbávali. 

 

Všechny vás moc zdravím.

 

Jindřich Vybíral

Rektor UMPRUM

Vytvořeno: 25. 3. 2020
domací práce 

okno #14

Vytvořeno: 24. 3. 2020

Únor 2020

Počkejte prosím...