Zprávy

Leden 2018

Jak se dostat na UMPRUM 

UMPRUM - jiná dimenze. Kdo to nezkusí, ten neví.

Událost: 26. 10. 2017
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 4 - mimořádná stipendia

Vytvořeno: 19. 1. 2018
Projekt Ateliéru designu oděvu a obuvi 

Power of Identity se představí v Praze a následně v Tokiu

Událost: 23. 1. 2018 - 30. 1. 2018
Výstava 

Trash Made v Neumannce

Událost: 26. 1. 2018 - 28. 3. 2018
 

The Next Big Thing in Type?

Vytvořeno: 18. 1. 2018
elektronická verze ke stažení zde 

Souvislá vrstva

Vytvořeno: 18. 1. 2018
Výstava klauzurních a semestrálních prací 

ARTSEMESTR zima 2018

Událost: 24. 1. 2018 - 30. 1. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Julie Lupačová: Dveře se zavírají // The Doors are Closing

Událost: 24. 1. 2018 - 18. 2. 2018
Výstava 

Lukáš Prokůpek

Událost: 23. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 3 - aktualizace harmonogramu

Vytvořeno: 12. 1. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 2 - vyhlášení výběrového řízení

Vytvořeno: 12. 1. 2018
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 1 - zrušení výběrového řízení

Vytvořeno: 12. 1. 2018
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na vedoucího a asistenta/ku Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení ve studijním programu Výtvarná umění na místa níže uvedených akademických pracovníků:

vedoucí Ateliéru fotografie II na Katedře grafiky a jeho asistent/ka

 

Kvalifikační předpoklady pro obě pozice:

·          - VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) ve výtvarném oboru,

·          - oborová praxe,

·         -  znalost anglického jazyka

·         -  pedagogická praxe vítána

 

        Písemné přihlášky s následujícími přílohami (v přihlášce musí být specifikováno, který uchazeš se hlásí na pozici vedoucí/ho a který na pozici asistenta/ky):

 

·          - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech,

·          - strukturovaný životopis,

·         -  koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru

·          - portfolio – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě

·          - ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (kopie)

·          - doklad o předešlém pedagogickém působení, působil – li uchazeč na jiné VŠ, VOŠ

·         -  kontaktní údaje

 

zašlete / odevzdejte nejpozději do 12. 2. 2018 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám asistentky rektora – Kristýny Baumannové (baumannova@vsup.cz).

Průběh výběrového řízení:

 

Přihlášku do výběrového řízení podává uchazeč o pozici vedoucího společně s uchazečem o pozici asistenta (asistenta si vedoucí vybírá sám). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

 

První kolo výběrového řízení proběhne distančním způsobem do 13. 2. 2018. Platné přihlášky budou posouzeny odbornou komisí jmenovanou rektorem a budou vybráni uchazeči, kteří budou pozváni do druhého prezenčního kola k pohovoru a veřejné přednášce 14. 2. 2018. Po přednášce uchazeče bude následovat veřejná diskuse s odbornou komisí a přítomnou veřejností.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději 1. 3. 2018.

Vytvořeno: 12. 1. 2018

Prosinec 2017

Počkejte prosím...

Listopad 2017

Počkejte prosím...

Říjen 2017

Počkejte prosím...

Září 2017

Počkejte prosím...

Srpen 2017

Počkejte prosím...

Červenec 2017

Počkejte prosím...

Červen 2017

Počkejte prosím...

Květen 2017

Počkejte prosím...

Duben 2017

Počkejte prosím...