Zprávy

Duben 2018

Výroční výstava UMPRUM v UPM 

PŘETLAK

Událost: 26. 4. 2018 - 17. 6. 2018
Výstava v Londýně 

Purity and Decadence

Událost: 9. 5. 2018 - 27. 5. 2018
Výstava ve Švýcarsku 

Greetings from Prague

Událost: 3. 5. 2018 - 3. 7. 2018
 

Ateliér filmové a TV grafiky na festivalu Anifilm v Třeboni!

Událost: 1. 5. 2018 - 6. 5. 2018
pop-up second hand 

SWEKÁČ

Událost: 26. 4. 2018
Přednáška 

Katy Deepwell - On the Paradoxes of Feminism in Relation to Contemporary Art

Událost: 3. 5. 2018
 

Pozvánka k přijímacímu řízení - navazující magisterský program Teorie a dějiny výtvarných umění

Vytvořeno: 23. 4. 2018
Workshop 

Superhand

Událost: 25. 4. 2018
Prezentace semestrálního projektu 

Konference TypoLabs v Berlíně

Vytvořeno: 20. 4. 2018
Akce 

UMPRUM a Týden umění

Událost: 23. 4. 2018 - 29. 4. 2018
Akce 

UMPRUM na Open Square Festival

Událost: 28. 4. 2018
Výstava 

Jakub Choma na Art Cologne 2018

Student Ateliéru malby Jakub Choma vystavuje na veletrhu Art Cologne 2018 po boku Martina Kohouta a Krištofa Kintery.

Art Cologne 2018 
hala 11.3 booth B-032 Neumarkt 
19. - 22. 4. 2018 (vernisáž 18. 4.) 

 

Ve spolupráci s Polansky Gallery budou po dobu tří dní konání veletrhu Art Cologne vystaveny práce Jakuba Chomy, studenta 3. ročníku Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického. 

 

Více informací na www.polanskygallery.com a www.artcologne.com.

Událost: 19. 4. 2018 - 22. 4. 2018
gratulujeme! 

Ocenění pro UMPRUM v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2017

Vytvořeno: 20. 4. 2018
přednáška 

PhDr. Tomáš Sedláček

Událost: 19. 4. 2018
 

Fulbrightovo stipendium

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2018 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

„Každý rok Fulbrightovo stipendium do USA podpoří kolem 7mi studentů, a vzhledem k tomu, že obvykle obdržíme přibližně 25 kvalitních přihlášek, má dobrý student značnou šanci na úspěch,“ říká ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Cílem pobytu v USA může být absolvování celého studijního programu a získání titulu na americké univerzitě (kategorie "degree") nebo pouze jednoroční hostování (kategorie "non-degree"). Nejobvyklejší je kategorie "visiting research student" určená pro práci na samostatném výzkumném projektu, např. dizertační práci. V tomto případě musí mít žadatel pozvání z instituce v USA.

Hlásit se mohou uchazeči o stipendium ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny, MBA a LLM. Přednost mají uchazeči, kteří v USA ještě dlouhodobě nestudovali.

Základním předpokladem jsou výborné studijní výsledky během studia, české občanství a trvalý pobyt na území ČR. Uchazeč by měl mít v době uzávěrky již výsledky testů požadovaných americkými univerzitami (jazykovou zkoušku TOEFL iBT s minimálním skóre 80, případně také test studijních předpokladů GRE).

Veškeré další informace včetně přihlášky a podrobného popisu programu najdete na www.fulbright.cz v sekci Fulbrightova stipendia.

V případě jakýchkoli dotazů ke stipendiu se laskavě obraťte na programovou referentku Andreu Semancovou, Komise J. William Fulbrighta, Karmelitská 17, 118 00 Praha 1, tel. 222 718 452, e-mail: semancova@fulbright.czhttp://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium

Komise J.W. Fulbrighta je česko-americká organizace založená na základě mezivládní dohody v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy. Komise administruje stipendia vládního tzv. Fulbrightova programu a některé další stipendijní a grantové programy. Zároveň poskytuje bezplatné poradenství a informační služby zájemcům o studium a výzkum v USA, včetně informací o amerických standardizovaných jazykových a přijímacích testech jako je TOEFL, GMAT a GRE.

Vytvořeno: 18. 4. 2018
Výstava 

Petra Brázdilová - Chronika stavební kultury jedné malé obce

Událost: 25. 4. 2018 - 20. 5. 2018
Přednáška v anglickém jazyce 

Eva Franch i Gilabert - Alternative Practices

Událost: 24. 4. 2018
vychází 25. dubna 

Přetlak / Overpressure

Vytvořeno: 18. 4. 2018
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Petr Šámal: Literární cenzura v liberální demokracii

Událost: 24. 4. 2018
UMPRUM na Milano Design Week 2018 

Acoustic Caves

Událost: 17. 4. 2018 - 22. 4. 2018

Březen 2018

Počkejte prosím...

Únor 2018

Počkejte prosím...

Leden 2018

Počkejte prosím...

Prosinec 2017

Počkejte prosím...

Listopad 2017

Počkejte prosím...

Říjen 2017

Počkejte prosím...

Září 2017

Počkejte prosím...

Srpen 2017

Počkejte prosím...

Červenec 2017

Počkejte prosím...

Červen 2017

Počkejte prosím...

Květen 2017

Počkejte prosím...