Zprávy

Srpen 2018

Ateliér architektury I 

Tomáš Černý

Vytvořeno: 25. 8. 2018
Ateliér architektury I 

Bibiana Heinichová

Událost: 24. 8. 2018
Ateliér architektury I 

Jakub Herza

Vytvořeno: 23. 8. 2018
Ateliér architektury II 

Barbora Antošová

Vytvořeno: 21. 8. 2018
Ateliér architektury II 

Kateřina Kulanová

Vytvořeno: 19. 8. 2018
Ateliér architektury II 

Alžběta Kvasničková

Vytvořeno: 18. 8. 2018
Ateliér architektury II 

Igor Machata

Vytvořeno: 17. 8. 2018
Konference 

Ateliér tvorby písma a typografie na TypeCon v USA

Vytvořeno: 16. 8. 2018
 

Jiřího Davida o Nezvalově Arše Olomouc

Vedoucí Ateliéru intermediální konfrontace UMPRUM Jiří David představuje svůj projekt - práce, které vytvořil pro prostory Nezvalovy Archy.

Záznam jeho vystoupení, kde se dozvíte všechny podrobnosti, můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=-5OF_ijiENM&list=PLsoZJnDpILarzK_YQvhKVTXQh8XF5hLXE

Vytvořeno: 16. 8. 2018
Nabídka práce 

Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého

Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého, zaměstnaný na plný pracovní úvazek

 

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění - kunsthistorie, 3 roky praxe

- orientace v oboru - oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu - údržba a restaurování uměleckých děl, obnova památkových objektů

- znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda), pořizování fotodokumentace a popisu   uměleckých děl

- aktivní znalost angličtiny

- znalost Památkového zákona č. 20/1987 Sb.

- Řidičský průkaz skupiny B

- Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, práce v týmu, komunikativnost a kultivované vystupování

- morální kredit a bezúhonnost

- znalost církevního prostředí, křesťanská životní orientace a praxe výhodou

 

Náplň práce:

Památkář Arcibiskupství olomouckého

 

-          kontakt s Ministerstvem kultury ČR – Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně spolupráce s MKČR a s Policií ČR při získávání a vyhledávání zcizených movitých předmětů z ČR a z ciziny, evidence krádeží olomoucké arcidiecéze

-          práce s databází PSEUD

-          koordinace akcí s pilotním pracovištěm Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví /ISO/ při Arcibiskupství pražském a s ostatními Diecézními konzervátorskými centry při ostatních biskupstvích

-          koordinace a spolupráce s Národními památkovými ústavy –územními odbornými pracovišti na základě smluv s MKČR a ČBK, práce s databází ArtGuard

-          poradenská činnost pro AO a farnosti Arcidiecéze olomoucké v oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu

-          sledovat granty, nadace a fondy obnovy památek v České republice a získávat finanční prostředky pro drobnější akce záchrany movitých památek v Arcidiecézi olomoucké

-          památkový dohled nad údržbou a restaurováním movitého mobiliáře olomoucké arcidiecéze včetně pomoci s podávání žádostí o dotace, s vedením příslušné agendy a poradenské činnosti farnostem

-          památkový dohled nad restaurováním a údržbou mobiliáře a sbírkových předmětů Arcibiskupství olomouckého

-          spolupráce s pracovišti NPÚ

-          převedení inventáře movitých památkových a uměleckých předmětů v majetku AO do programu Pohoda - pořízení či doplnění fotodokumentace včetně pořízení základních údajů o předmětu, inventarizace

-          komunikace a spolupráce mezi AZZ v Kroměříži a MUO-AMK v Kroměříži

-          komunikace a spolupráce mezi MUO - AMO v Olomouci

-          agenda kolem zápůjček movitého mobiliáře AO včetně vypracování smluv o výpůjčce

-          vyřizování běžné administrativní agendy Oddělení památkové péče AO včetně vydávání povolení

 

Místo výkonu práce (pracoviště): Olomouc, Wurmova č. 9

Nástup: Nástup možný od 1. 9. 2018 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod./týdně, nástupní plat podle vzdělání a praxe 19 - 21 tis, po zapracování 23 tis. Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů.

Bližší informace podá Mgr. Alena Jemelková – vedoucí památkového oddělení na telefonu 587 405 435. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

 

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku a motivačního dopisu posílejte do 24. 8. 2018, a to na e-mail: jemelkova@arcibol.cz bohacikova@arcibol.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

 

 

Událost: 24. 8. 2018
 

Zápisy do 1. ročníku 2018/2019

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

03. 09. 2018 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

03. 09. 2018 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění,

04. 09. 2018 v 10:00 hod.      doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl.3, odst.2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Vytvořeno: 14. 8. 2018
Ateliér architektury IV 

Tomáš Nováček

Vytvořeno: 14. 8. 2018
Ateliér architektury IV 

Zuzana Sagitariová

Vytvořeno: 13. 8. 2018
Ateliér architektury IV 

Vojtěch Šaroun

Vytvořeno: 12. 8. 2018
Ateliér průmyslového designu 

Tomáš Chludil

Vytvořeno: 11. 8. 2018
Ateliér průmyslového designu 

Štěpán Král

Událost: 10. 8. 2018
Ateliér designu nábytku a interiéru 

Matěj Janský

Vytvořeno: 9. 8. 2018
Performance 

Lenka Glisníková a Tatiana Nikulina - Křehkosti a cuketový sorbet

Událost: 16. 8. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Iveta Schovancová: Koktejlový večírek/Cocktail party

Událost: 16. 8. 2018 - 9. 9. 2018

Červenec 2018

Počkejte prosím...

Červen 2018

Počkejte prosím...

Květen 2018

Počkejte prosím...

Duben 2018

Počkejte prosím...

Březen 2018

Počkejte prosím...

Únor 2018

Počkejte prosím...

Leden 2018

Počkejte prosím...

Prosinec 2017

Počkejte prosím...

Listopad 2017

Počkejte prosím...

Říjen 2017

Počkejte prosím...