Zprávy

Duben 2019

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jeden starší, jeden mladší

Vytvořeno: 30. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Adéla Matasová a Tereza Velíková

Událost: 30. 4. 2019
výstava 

Klára Čermáková: Teeth

Událost: 28. 3. 2019 - 19. 4. 2019
Výstava v Galerii UM 

Don´t Panic!

Vytvořeno: 18. 4. 2019
novinka – 2. svazek Edice Katedra 

Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů

Vytvořeno: 18. 4. 2019
Rozhodnutí rektora 

Rozhodnutí rektora č. 5/2019 - Provozní doba o Velikonocích

Vytvořeno: 17. 4. 2019
Uzávěrka přihlášek 15. 5. 2019 

OPEN CALL GALERIE UM 2020!

Událost: 17. 4. 2019 - 15. 5. 2019
Diskuze 

Týden umění - Talk Michala Novotného v dialogu Jiřím Černickým

Událost: 23. 4. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení v budoucím studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na místo akademického pracovníka:

Odborného asistenta/asistentky

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – dějiny umění, nebo konzervování-restaurování uměleckých/uměleckořemeslných děl, případně příbuzné obory
 • vědecká hodnost Ph.D.;
 •  vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o odborné praxi vítán;
 • kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na 0,75  úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci budoucího akreditovaného programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl spadajícího do oblasti vzdělávání Umění a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, který je součástí stávajících akreditovaných oborů v rámci programu Výtvarná umění. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

 

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 6. 2019.

Vytvořeno: 16. 4. 2019
Výběrové řízení 

Výběrové řízení na pozici asistenta/asistentky výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80, vypisuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem výběrové řízení v budoucím studijním programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na místo akademického pracovníka:

Asistenta/asistentky

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) – konzervování-restaurování uměleckých/uměleckořemeslných děl, nebo technologie konzervování-restaurování, případně příbuzné obory;
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost
 •  aktivní znalost anglického jazyka (případě jiného světového jazyka).

 

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti – zaslat elektronicky, příp. v tištěné podobě;
 • doklad o odborné praxi vítán;
 • kontaktní údaje.

Zašlete / odevzdejte nejpozději do 20. 5. 2019 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám vedoucí personálního oddělení – Ing. Jana Hubičková, MBA (hubickova@vsup.cz).

Předpokládaný nástup:

1. 9. 2019 na 0,5  úvazek

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Odborná komise jmenovaná rektorem posoudí platné přihlášky a budou vybráni uchazeči, kteří budou s dostatečným časovým předstihem pozváni k pohovoru, ve kterém komisi stručně představí svou koncepci koordinace a zajištění výuky technologie konzervovávání-restaurování a preventivního konzervování v rámci budoucího akreditovaného programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl spadajícího do oblasti vzdělávání Umění a přípravného výukového modulu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, který je součástí stávajících akreditovaných oborů v rámci programu Výtvarná umění. Po prezentaci uchazeče bude následovat diskuze s odbornou komisí.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům nejpozději
do 20. 6. 2019.

Vytvořeno: 16. 4. 2019
Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Jan Solpera a Otakar Dušek

Událost: 23. 4. 2019
Doprovodná akce ke školní soutěži 

Snížená produkce - přednášky odborníků

Událost: 26. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Konference 

World-Wide UMPRUM Conference

Událost: 26. 4. 2019
Přednášky z oblasti práva a thu s uměním 

Fair Art Festival 2019 – art law, kulturní mobilita a fungování trhu s uměním

Událost: 25. 4. 2019 - 29. 4. 2019
Přednáška 

UMPRUM v klimatické nouzi: Problém, příležitosti a řešení

Událost: 15. 4. 2019
Zveme do Ostravy! 

Sami Rintala a Ivan Kroupa – Projekty

Vytvořeno: 15. 4. 2019
Doprovodný program výstavy Variations on Relations 

Performativní odpočinek - 17. 4. od 17 h

Událost: 17. 4. 2019
Milano Design Week 2019 

Studiolo Robotico R.U.R. - UMPRUM na Milano Design Week 2019

Událost: 9. 4. 2019 - 12. 4. 2019
výstava 

Olbram Pavlíček: Practicing Of Wearing And Unwearing The Coat Out Of Limbs

Událost: 12. 4. 2019

Březen 2019

Počkejte prosím...

Únor 2019

Počkejte prosím...

Leden 2019

Počkejte prosím...

Prosinec 2018

Počkejte prosím...

Listopad 2018

Počkejte prosím...

Říjen 2018

Počkejte prosím...

Září 2018

Počkejte prosím...

Červenec 2018

Počkejte prosím...