Friedrich Ohmann
Created: 7. 11. 2013 from Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze